maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Nu ökar kraven på sortering

Den första augusti trädde nya...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-08-05

Lästid

0 min
Dela

Den första augusti trädde nya striktare regler kring hantering av byggavfall i kraft. Det innebär bland annat att det kommer krävas mer sortering direkt  på arbetsplatsen.Enligt de nya reglerna ska byggavfall som trä, mineral (betong, tegel, klinker eller sten), metall, glas, plast och gips sorteras redan på arbetsplatsen. Reglerna är tvingande och hela branschen måste följa dem, men generella undantag föreslås för bland annat rivningsbranschen. Det kommer också finnas möjlighet till undantag för svårseparerade material och konstruktionsdelar som består av flera olika material som sammanfogats på ett sätt som gör separering på arbetsplatsen svår eller omöjlig att genomföra på ett säkert sätt.Naturvårdsverket har i uppgift att ta fram en vägledning för hur sorteringen ska gå till och när undantag kan medges.Ytterligare en förändring är att farligt avfall såsom asbest, lim, fog och färg ska vägas och rapporteras in digitalt till ett särskilt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Redan tidigare krävdes att farligt avfall antecknades på en lista, men med det nya systemet blir kraven tydligare.I kontrollplanen ska det framgå hur avfallet från arbetsplatsen ska tas om hand, med betoning på hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till. På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy