maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nu sprängs jätteavloppstunneln fram

Den 1,4 mil långa avloppstunneln...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Den 1,4 mil långa avloppstunneln under Stockholm ska stå klar 2026. I går gjordes den första sprängningen och därmed är alla delar i projektet nu igång.– Det är väldigt skönt att vi nu är igång med alla delar av projektet. Det innebär att vi kommer kunna färdigställa projektet enligt vår planering, säger Stefan Rosengren, projektchef för Stockholms framtida avloppsrening, Stockholm Vatten och Avfall.Sprängningen igår gjordes vid Ålsten/Smedslätten av entreprenören YIT, där en av de sex arbetstunnlar som projektet behöver för att bygga den 1,4 mil långa tunneln från Bromma till Sicklaanläggningen, kommer att ligga. Tunneln sprängs ut mellan 30 – 90 meter under marknivån och är cirka 20 kvadratmeter stor.Hela avloppstunneln är 1,4 mil lång och kommer att gå mellan Bromma och Sickla, under Hammarbybacken. När den står färdig år 2026, stängs Bromma reningsverk och allt avloppsvatten från Bromma och söderort kommer att renas i Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk.Reningsverket byggs om med ny modern teknik som innebär bland annat mindre kväve, fosfor och mikroplaster i det renade avloppsvattnet.Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift genomförs ombyggnaden i etapper och hela projektet kommer att vara klart 2029.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer