maskinentreprenoren logo

Nu uppdateras AMA Anläggning

AMA är ett referensverk utvecklat i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn under ledning av Svensk Byggtjänst. Syftet är att effektivisera processen att formulera tydliga material- och utförandekrav för olika byggnadsverk. Nu finns en ny generation av AMA Anläggning.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Nu finns en ny utgåva av AMA Anläggning. Foto: Svensk byggtjänst

Nytt för AMA Anläggning 23 är ett anpassat arbetssätt, som innefattar ett antal förarbeten inom områden som regnbäddar, vägräcken och förorenade massor. Det resulterade bland annat i en separat vägledning för hantering av massor.

– Den nya vägledningen syftar till att ge råd för att hållbart och kalkylerbart ställa krav på hanteringen av förorenade och icke förorenade massor, säger Martin Jonsson, projektledare för AMA Anläggning 23 på Svensk Byggtjänst.

– I AMA Anläggning 23 har vi valt att prioritera användarvänlighet framför ett något lägre sidantal. Det har inneburit att de streckkoder som tidigare har funnits i avsnitten DCC och PB har utgått och i stället skrivs koderna ut i dess fulla längd. Det har på så sätt blivit tydligare vilka koder och rubriker som faktiskt är aktuella samt att AMA i bokform och AMA Online blir mer lika varandra, säger Martin Jonsson.

Dagvattenhantering i stadsmiljö är ett behov som kan mötas på en rad olika sätt. I nya AMA Anläggning har två nya koder skapats i avsnittet om växtbäddar: en för regnbädd med ytligt intag och en för regnbädd med intag under markytan.

En annan nyhet i AMA Anläggning 23 gäller alternativa bindemedel i betong. Som ett sätt att minska klimatavtrycket vid cementtillverkning har svenska standarder öppnat upp för en ökad mängd tillsatsmaterial i cement vilket finns med i denna nya AMA. Texterna i AMA har också anpassats till den senaste utgåvan av den svenska tillämpningsstandarden för betong.

Förutom att texter har uppdaterats har även ett antal koder tillkommit, utgått eller fått nya rubriker. Totalt rör det sig om ungefär 600 ändringar av BSAB-koder, där majoriteten utgörs av anpassningar med hänsyn till borttagna streckkoder och om koder som har annullerats eftersom de inte har använts under längre tid.

AMA används i upphandlingar för flera hundra miljarder kronor varje år och finns för olika områden som anläggning, husbyggnad, el samt VVS och kyla.

 

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer