maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ny metod för klimatneutralitet i byggbranschen

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat en metod tillsammans med branschinitiativet LFM30 i Malmö som ska hjälpa byggbranschen att nå klimatneutralitet. Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som kommer att användas för den kommande klimatdeklarationslagen. – Metoden för att uppnå klimatneutralitet är baserad på att man upprättar en klimatbudget och går betydligt längre än den föreslagna lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. Den går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, säger Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL som tillsammans med Andreas Holmgren, hållbarhetschef på byggnadsfirman Otto Magnusson, har utvecklat metoden.Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som IVL har upprättat för Boverket och som kommer att användas för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer att använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. Boverket har föreslagit att gränsvärden ska införas tidigast år 2027 och kommer då också att behöva gå över till representativa klimatdata för byggmaterial, istället för konservativa som nu föreslagits. Klimatberäkningen i LFM30 innehåller alla delar av en byggnad så att alla delar kan förbättras, till skillnad mot den lagstiftade klimatdeklarationen som bara har med de tyngsta materialen.– LFM30 visar att byggbranschen kan öka takten i klimatomställningen så att det redan idag är möjligt att nå såväl nationella som internationella klimatmål. Vår modell är enkel att använda och medför inga onödiga merkostnader. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera branschaktörer i andra regioner och hjälpa dem en bit på vägen, säger Andreas Holmgren.LFMH har dagsläget 160 aktörer anslutna från hela byggkedjan, varav 38 är byggherrar. Samtliga förbinder sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer