maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Svenska vägnätet förfaller - underhållet måste fördubblas

Ny statistik visar att standarden på landets vägar är alldeles för låg och investeringarna i vägunderhåll inte är tillräckligt stora ens för att säkerställa dagens låga nivå. Mer än var tionde statlig väg är i mycket dåligt skick. Transportföretagen har släppt sin väganalys med de senaste tillståndsuppgifterna från Trafikverket.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Sverige behöver födubbla sina insatser på vägunderhåll om inte landets vägnät ska förfalla. Det menar Transportföretagen som lämnat en ny analys av hur underhållsbehovet ser ut. Foto: ME

- Tillväxten och utvecklingen i Sverige är helt beroende av en god framkomlighet för att kunna transportera både människor och varor på ett konkurrenskraftigt sätt. Investeringar och ett ökat vägunderhåll är därför helt nödvändiga, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Transportföretagen visade redan i tidigare analyser 2022 och 2021 att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker på långa vägar. För att stoppa fortsatt förfall av vägarna krävs det två miljarder mer per år till vägunderhåll. Vill vi minimera underhållsskulden på tio års sikt behövs det en årlig budget på 7,9 miljarder kronor per år, vilket är mer än en dubblering av nuvarande underhållsbudget.

- Analysen som vi nu presenterar visar att det har smittat av sig på de högtrafikerade vägarna, där 83 procent av trafikarbetet sker. Det är riktigt allvarligt då de högtrafikerade vägarna finns från norr till söder, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen har låtit bryta ner tillståndsuppgifterna på länsnivå. Resultatet är särskilt dystert för Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. I Jämtland var 2022 omkring var femte statlig väg i mycket dåligt tillstånd och år 2032 kan så mycket som nästan 40 procent av vägarna i Jämtland vara i mycket dåligt tillstånd.

Totalt beräknas underhållsskulden öka från dagens 13,2 miljarder till 42 miljarder kronor 2032 om inte ytterligare medel tillförs. Ökningen beror framför allt på att underhållsbudgeten inte räcker för att både förbättra tillståndet på prioriterade högtrafikerade vägar och samtidigt underhålla det lågtrafikerade vägnätet.

Text: Micael Appelgren

Transportföretagens analys

Väganalysen har utförts av fil. dr Kristin Eklöf, Salbo Ai, som själv har arbetat på Trafikverket och doktorerat på hur man beräknar underhållskostnader. Analysen är en sammanvägning av vägytemätningar och livslängdsanalys, där åkkomfort, spårdjup och förväntad livslängd används som parametrar för att ge en bred bild av vägnätets tillstånd. Det är tredje året i följd som Transportföretagen presenterar analysen. Årets analys baseras på tillståndsuppgifter från 2022.

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer