maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ny svensk teknik för att rena lakvatten

Ett svenskt miljöteknikföretag har tagit...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Ett svenskt miljöteknikföretag har tagit fram en ny teknik för att rena lakvatten från uran. Tekniken är användbar för såväl gruvbolag som tung industri och avfallsdeponier som måste rena vatten kostnadseffektivt.– Det har traditionellt varit svårt att rena lakvatten från just uran med god effekt utan att det blir väldigt dyrt. Vi är glada över att resultaten visar att vår teknik för att fånga metaller är så effektiv även för uran, säger Johan Seijmer, vd på Chromafora, som ligger bakom den nya tekniken.Tekniken som Chormafora tagit fram kallas Selmext och kan även användas för att utvinna exempelvis guld och jordartsmetaller ur elektronikskrot, lakvatten eller gruvavfall.Nya EU-direktiv kring vatten innebär att myndigheter i dag ställer hårdare krav på verksamheter som söker miljötillstånd. Behovet av att komma ned till mycket låga halter av metaller i vatten som lämnar anläggningen har därför skapat en efterfrågan på nya, effektiva lösningar.– Uran och andra metaller finns naturligt i berggrunden och kan lakas ur när man bryter malm och berg. Gruvföretag och andra aktörer som tar ansvar för miljön kan använda vår reningsteknik för att hindra metallerna från att spridas vidare till vatten i närmiljön, säger Johan Seijmer.Chromaforas reningsteknik Selmext separerar lösta metaller från vätskor genom att selektivt fånga specifika molekyler. Nu visar den nya studien att Selmext-reningen separerar mer än 99 procent av uran ur vatten.– Styrkan i vår teknik är att den kan fånga precis de ämnen vi siktar på. Det minskar mängden avfall, men dessutom ger det möjligheten att återvinna värdefulla metaller och andra ämnen. Detta kan ge användaren nya intäkter och hjälper dem att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Johan Seijmer.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer