maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Nya byggregler ska ge ökade möjligheter

Det ska bli enklare att...

Text: Ann-Louise Larsson

2021-01-04

Lästid

0 min
Dela

Det ska bli enklare att bygga mer effektivt och innovativt. Boverket har därför tagit fram en ny modell för bygg- och konstruktionsregler, som på sikt ska leda till att samhällsbyggnadssektorn ska få utökade möjligheter och större ansvar för att utveckla byggandet.– Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att öka effektiviteten i byggandet, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.Den nya modellen för bygg- och konstruktionsregler som tagits fram av Boverket är en del i myndighetens regeringsuppdrag att förenkla och effektivisera byggprocessen. Målsättningen är ett regelverk med betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.– Att förenkla Boverkets byggregler är en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn. De nya reglerna ska bidra till ökad effektivitet i byggandet, mindre miljöpåverkan och göra det möjligt att få fram betydligt fler innovativa lösningar, säger Anders Sjelvgren.Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa. För att möjliggöra detta behövs förändringar på flera områden och ett av dessa är byggreglerna. Boverket har därför valt att kalla arbetet med de nya reglerna för “Möjligheternas byggregler”. Den nya regelmodellen ger samhällsbyggnadssektorn de förutsättningar den efterfrågar och behöver för att kunna vara mer proaktiv och ansvara för lösningar som möter de utmaningar som sektorn står inför, exempelvis hållbarhet och ekonomi.Enligt den nya regelmodellen ska bygg- och konstruktionsreglerna bestå av färre regler och utformas som funktionskrav. Reglerna ska varken innehålla allmänna råd, hänvisningar till standarder eller hänvisningar till andra myndigheters och organisationers föreskrifter och riktlinjer. Det kommer att ge bättre förutsättningar för de företag som vill bli mer innovativa, men byggföretagen kan fortfarande använda de metoder de tillämpar i dagsläget.Först ut enligt den nya modellen är nya regler för skydd mot buller som just nu är ute på remiss. Arbetet med översynen av övriga områden i Boverkets bygg- och konstruktionsregler har startat och kommer att pågå under några år framöver.– Vi skickar ut förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller på remiss samtidigt som vi rapporterar uppdraget till regeringen. Föreskrifterna som remitteras är en konkret tillämpning av den nya regelmodellen. Här finns möjlighet att ge synpunkter som kan påverka reglernas slutliga utformning, säger Agnes Jensen-Carlén, projektledare på Boverket.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy