maskinentreprenoren logo

Nya klimatkrav för schaktmassor

Byggbranschen antas stå för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del kommer från hantering av schaktmassor. Upphandlingsmyndigheten har nu tagit fram hållbarhetskriterier för schaktmassor.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Nya klimatkrav staplas på varandra. Samtidigt kräver branschen enklare och smartare regelverk runt hanteringen av schaktmassor som man anser har blivit för byråkratiska och svåra att hantera. Foto: Ryno Quantz

Klimatpåverkan till följd av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter enligt Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys. Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 39 procent av den totala påverkan.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer kan göra skillnad genom att ställa klimatkrav vid inköp. Vi har tagit fram kriterier som kan bidra till minskad klimatpåverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven ska bidra till ökad återanvändning av massor och att transporterna minskar, säger Heini-Marja Suvilehto, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

De nya kraven riktar sig till offentliga byggherrar och beställare, det vill säga allt från kommunala bostadsbolag och kommuner till regioner. Syftet är att göra det enklare att ställa krav på hantering av schaktmassor i projekten. Något som kan vara väldigt svårt eftersom avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor.

– De nya kraven på schaktmassor är ett komplement till övriga klimatkrav för upphandling inom bygg- och anläggningsområdet. Masshantering bör hanteras särskilt och därför behövs särskilda krav för det, säger Heini-Marja Suvilehto.

Kraven på basnivå ger stöd för framtagning av massdispositionsplaner. De ska vara inriktade på att minska påverkan på klimat och att minska brytningen av nya massor. På avancerad nivå finns förslag på hur klimatberäkningar kan göras.

Klimatkraven är en del av arbetet med ett regeringsuppdrag som Upphandlingsmyndigheten genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. WSP och Trafikverket har deltagit. Kriterierna ansvarar dock Upphandlingsmyndigheten själv för.

Samtidigt som detta lanseras pågår i branschen en omfattande diskussion om att det har blivit för krångligt och svårt att återvinna bra rena schaktmassor då byråkrati och regelverk tar tid och resurser som har gjort hanteringen onödigt dyr de senaste åren.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer