maskinentreprenoren logo

Teknikreportage

Nya spår mot framtiden

Ett industrispår i Östergötland närmar...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Ett industrispår i Östergötland närmar sig färdigställande. Stort för Norrköpings infrastruktur, men ännu större för Sverige.Utan Kardonbanan ingen Ostlänk.I hytten på en sprillans ny Hidromek 250 sitter Tomasz Tomaszewski och balanserar en rejält stor sten i skopan samtidigt som han larvar sig bort mot en väntande lastbil.I två års tid har hans arbetsplats varit bygget av Kardonbanan, industrispåret som knyter samman Pampushamnen på Händelö strax norr om Norrköping med Södra stambanan i Åby.– Jag var första maskinist på plats i februari 2018, berättar Tomasz och tillägger att det är kul att få vara med under ett helt projekt från början till slut. För nu närmar sig nämligen slutet av den långa resa som stavas Kardonbanan. Redan på 70-talet började Norrköpings kommun fundera över om det inte skulle gå att skapa en bättre lösning för godshanteringen kring stambanan och hamnen. Åren gick och projektet levde på sparlåga. Även godsbangården i centrala Norrköping har under senare år hållits igång med minsta möjliga insatser i väntan på avlösning. Alla såg tiden an, men när skisserna för nya stambaneprojektet Ostlänken började göras var tiden mogen för verkställande av planerna på ett nytt industrispår i Norrköping.Tomasz Tomaszewski har varit med sedan starten av järnvägsbygget. Han uppskattar att få vara med och se helheten i ett projekt.Ostlänken kommer nämligen att korsa det gamla spårets sträckning och en ny dragning måste till för att lämna plats åt det nya spåret. Bygget av Kardonbanan i Norrköping blev därmed startskottet för Sveriges miljardsatsning på ny stambana.Jan Holmberg är Projektsamordnare vid Norrköpings kommun och konstaterar att det 700 miljoner stora projektet kommer att ha stor betydelse för infrastrukturen i Norrköping.– I dag går godstrafik på järnväg genom centrala delar av Norrköping och hindrar övrig trafik eftersom godstågen passerar i väldigt låg fart med vakter.Nya spåret innebär att godstrafiken kan ta sig mellan hamnen på Händelö, Pampushamnen, och Södra stambanan utan att behöva ta omvägen om godsbangården inne i Norrköping, vilket medger både en effektivare hantering av gods samt en ökad andel gods som fraktas på järnväg. Det innebär också att den gamla godsbangården kan avvecklas och lämna plats för annan verksamhet.Den gamla järnvägen knyts samman med den nya och blir samtidigt elektrifierad.En ny godsbangård är under uppförande ute på Malmölandet, det landområde där även Holmens pappersbruk Braviken ligger. Jan Holmberg berättar att kommunen redan på 1970-talet förberedde för ett industrispår till Pampushamnen.– Det byggdes en vägbank över vattnet mellan Malmölandet och Händelö och banken dimensionerades för att även järnväg skulle få plats. Jan kan också berätta att det är just den här vägbanken som gett det nya industrispåret dess ovanliga namn.– Banken heter Kardonbanken och den är uppkallad efter växten Kardon som tydligen växte vilt, eller odlades, i området.För att vara ett industrispår bjuder Kardonbanan på en ganska komplex utmaning. Spåret är långt ifrån en enkel räls från A till B. Totalt byggs sju kilometer spår som binder samman flera befintliga industrispår och stambanan samt passerar både vatten och en motorväg. Naturligtvis passar kommunen även på att inom projektet ta höjd för kommande behov och eventuella vägbyggen inom området, vilket innebär ytterligare utmaningar. Youssef Hassib är Trafikverkets projekt-ledare för Kardonbanan. Han berättar att hela projektet inkluderar hela sex broar totalt.– Det ska totalt bli sju kilometer järnväg varav 1,5 kilometer är dubbelspår vid den nya godsbangården på Malmölandet. I projektet ingår även sex olika broar varav en är över vattnet mellan Malmölandet och Händelö. Dessutom byggs två ytterligare järnvägsbroar på Malmölandet samt en järnvägsbro över E4:an, en gång- och cykelbro på Malmölandet samt en vägbro vid Händelö gård.– Järnvägen kommer nu att vara elektrifierad istället för som tidigare driven av diesellok. Det innebär att vi bygger en komplett järnvägsanläggning inklusive kontaktledningar.Hans Nilsson berättar att nya Ostlänkens sträckning följer E4 och kommer att gå i en djup skärning vid korsningen med ett avKardonbanans triangelbenI norr och i söder ansluter järnvägen till anslutande järnvägar Södra stambanan respektive spåret in mot Norrköpings centrum i stora triangelspår. Det här just vid den södra triangeln som Tomasz Tomaszewski flyttar undan en stor sten som låg lite illa till vid en skärning. Trafikverkets byggledare Hans Nilsson berättar att området har varit relativt tacksamt att arbeta i. – Precis här intill ligger ett område för dumpning av muddringsmassor, men järnvägsbanken kunde byggas utmed berget på bra underlag, berättar han. Hans har mångårig erfarenhet av vägbyggen och kom till projektet i augusti 2019. Han huvudsakliga uppgift har varit att överse bygget av de många broarna. En av dem är en vägbro som korsar spåret vid Händelö gård. Här har en skärning gjorts genom berget.– Berget visade sig vara lite sprött här och vi fick använda oss av bergbultar och har även nätat på sina ställen, men annars har det gått bra. Vi har också haft en bra balans på massorna i bygget. Runt hörnet från södra triangeln ligger Kardonbanken som tillsammans med en bro förbinder den konstgjorda ön Händelö med halvön Malmölandet. Hans berättar hur banken sedan tidigare var dimensionerad för att rymma även ett järnvägsspår, men att den nu även kompletterades med en gång- och cykelväg.– Gång- och cykelvägen innebär att man snart kan cykla ända från Åby och in till centrum utan att behöva möta lastbilar och annan trafik.– Arbetet har gått bra och vi är i slutfasen av bygget nu. Kanalisationen är gjord för returelkablar och även fiber och vi har gjutit fundament för de portaler som ska resas över järnvägen för att hålla kontaktkablarna. De sista jobben, som att lägga översta lagret spårballast och resa portalerna görs efter att rälsen är lagd.Den allra största bron i projektet är järnvägsbron över E4:an och den är Peab Infra just full fart med att färdigställa. Hans berättar att de i dagarna flyttar trafiken på motorvägen så att byggarna ska kunna påbörja bygget av andra halvan av bron.Strax söder om Kardonbanans bro och Peabs arbetsplats jobbar Skanska med ännu ett broprojekt. Detta har inget med Kardonbanan att göra utan är ett sedan länge planerat utbyte av en uttjänt dubbelspårsbro. Två nya enkelspårsbroar byggs för att ersätta den gamla och det innebär att det är full aktivitet i luften över E4:an just här. Precis intill kommer nya Ostlänken att passera i en femton meter djup skärning säger Hans Nilsson som håller tummarna för att få jobba med det projektet.Kardonbanan går på bro över E4 strax norr om Norrköping.– Det blir ett par riktigt intressanta tunnlar, konstaterar han och berättar om den planerade åtta kilometer långa tunneln på sträckan mellan Stavsjö och Loddby.Det är inte bara Hans Nilsson som ser fram emot bygget av Ostlänken. Regionen har under flera år laddat upp för det tillskott till näringslivet som bygget innebär. Upprepade uppskjutningar har dock, precis som för Förbifart Stockholm, gjort de lokala entreprenörerna härdade. En av dem är Lars Nilsson som driver företaget Säbo Bygg och VVS-teknik AB. Han äger bandgrävaren som Tomasz Tomaszewski kör och har varit med sedan starten av Kardonbanan.– Hur det blir framöver vet ju ingen, allt är ju väldigt osäkert just nu, konstaterar han på telefon från karantänen hemma i Svärtinge.Lars Nilsson har nämligen kommit i lite för nära kontakt med det beryktade Corona-viruset och leder nu, trots andtäppa och en värkande hals, arbetet från hemmet.– Vi har varit en av ett par entreprenörer som jobbat som underentreprenörer till spanska Rover, berättar han.De långa godstågen kommer i framtiden inte att besvära trafiken i centrala Norrköping. När nya Kardonbanan öppnas rullar tågen förbi.Som det så ofta blir nuförtiden har resan med den sydeuropeiska byggentreprenören inte gått helt problemfritt. Trafikverket har utfärdat vite, delar av projektet har avbrutits och en bro har rivits på grund av undermålig kvalitet.Lars Nilsson fick ta steget från underentreprenör med tre maskiner och förare på plats till att själv bli engagerad.– Som mest var det 35 lastbilar och ett tjugotal gräv- och lastmaskiner igång på samma gång och jag fick hoppa in och vara lite supervisor, berättar han.– Vi fick hjälpas åt att se till att det fungerade och jag hade två telefoner gående hela tiden. Det blir alltid krångligare med utländsk arbetskraft, men så kommer det ju att förbli framöver.Att sköta jobbet hemifrån fungerar enbart tack vare att det nu är inne på slutklämmen menar Lars och poängterar att det varit ett mycket bra jobb för hans företag.– Det har varit ett jättejobb för min firma de här åren, cirka 20-25 miljoner kronor vilket är mycket för oss som omsätter cirka 10 miljoner om året. Lars företag anlitar 10-15 F-skattare och äger själv endast en handfull maskiner. I samband med bygget av Kardonbanan valde han att köpa två helt nya Hidromek grävmaskiner av en annan av underentreprenörerna på plats, Niklas Hjerpe.Gamla Åby station blir mötesplats för Södra stambanan och nya Kardonbanan.– Vi har haft ett par bandtraktorer med förare på plats, berättar Niklas som äger och driver Hjerpes Maskincentra AB i Klinga söder om Norrköping.– Vårt företag består till 70 procent av entreprenadverksamhet och 30 procent av maskinförsäljning. Vi säljer Hidromek och HBM väghyvlar. Niklas Hjerpe och Lars Nilsson är båda luttrade företagare. De ser på Ostlänken som en kommande möjlighet, men har inte ställt för höga förväntningar på just det projektet. De vet att osäkerheten är stor både gällande tidsramar och omfattning. Det innebär också att de inte hetsar upp sig överdrivet mycket vid tanken på vad Corona-viruset kan ställa till med. – Jag har varit med förr, rosslar Lars Nilsson. När allt tog stopp över en sommar i början av 90-talet satt jag med småbarn och nyköpt hus.– Man får ta en dag i taget. Det brukar ordna sig.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer