maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nyab tar hem miljardkontrakt med Svenska kraftnät

Nyab och Svenska kraftnät har tecknat ett avtal gällande Aurora Line, en 380 kilometer lång kraftledning mellan Sverige och Finland. Kontraktet uppskattas vara värt en miljard.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Nyab har fått ett miljardkontrakt med Svenska kraftnät för den andra etappen av kraftförbindelsen mellan Sverige och Finland, Aurora Line. Foto: Fingrid Oy

Kontraktet avser den andra fasen av projektet, en 90 kilometer lång transmissionsförbindelsen mellan Dockasberg och Risudden i Sverige. Nyab började förbereda för byggnationen med Svenska kraftnät i december 2022 och ska ha slutfört arbetet i sin helhet i december 2025. Tidigare avtal mellan parterna har avsett förberedande arbeten, inklusive inköp som är kritiska för byggnationen.

– Aurora Line är ett avgörande projekt för den gröna industriella omställningen i Norden och säkerställer en viktig del av den framtida nordiska elförsörjningen och den gemensamma europeiska marknaden. Vi är stolta över att fortsätta det framgångsrika samarbetet med Svenska kraftnät genom att tillämpa vår omfattande kompetens inom infrastruktur och energibyggande inom detta projekt. Projektet möjliggör även framtida storskaliga industriella investeringar som innebär en betydande efterfrågan på våra tjänster under de kommande åren, säger Magnus Granljung, vd för NYAB Sverige.

Aurora Line byggs gemensamt av stamnätsbolagen Svenska kraftnät och Fingrid och syftar till att förbättra elförsörjningen, jämna ut elpriserna mellan Finland och de övriga nordiska länderna genom att öka överföringskapaciteten och möjliggöra en ökning av produktionen av förnybar energi i Östersjöregionen.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer