maskinentreprenoren logo

Branschnytt

NYAB uppköpta av finska energibyggare

Finska Skarta Group förvärvar NYAB-koncernen. Genom affären kommer en ny koncern att bildas med en total omsättning på omkring 300 miljoner euro för nästa år.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Norrländska NYAB har blivit uppköpta av den finska koncernen Skarta och kommer i och med sammanslagningen kunna växa inom energibyggnad. Foto: NYAB

– Sammanslagningen av Skarta och NYAB är en viktig milstolpe i vår strategiska väg framåt. NYAB:s verksamhet kännetecknas av snabb tillväxt, god lönsamhet och utmärkt kassaflöde. Huvudmarknaderna för bolaget i norra Sverige och Stockholm är växande marknader drivna av investeringar relaterade till ren energi samt urbanisering. Allt detta passar våra visioner mycket bra och ger oss en unik möjlighet att nå våra finansiella mål som fastställts för år 2024 redan under nästa räkenskapsår, kommenterar Tuomas Hirvonen, vd för Skarta Group Abp.

Genom affären kommer Skartas resurser och kompetens att öka markant, särskilt inom Norrbottenregionen som är ett betydande marknadsområde för båda företagen. De planerade investeringarna i koldioxidfri industri och infrastruktur i området under de kommande årtiondena kommer att uppgå till mer än hundra miljarder euro. Svenska marknaden kommer att utgöra cirka 70 procent av den nya Skarta NYAB-koncernen under nästa år.

NYAB-koncernen har vuxit snabbt de senaste åren. Lönsamheten har i kombination med den organiska tillväxten varit bland de bästa i branschen. Både koncernens intäkter och rörelseresultat har nästan fyrdubblats under 2016–2020 och visat en lönsam årlig tillväxt sedan 2013. Koncernens uppskattade omsättning för år 2021 uppgår till närmare 150 miljoner euro. Koncernen har en all-time high orderstock som inbegriper många fleråriga kontrakt. NYAB-koncernen är verksam över hela Sverige inom sina kärnverksamheter: markarbeten, infrastruktur och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet. Kunderna finns i både den privata och i den offentliga sektorn. Koncernens huvudkontor ligger i Luleå. NYAB har kontor i Stockholm och på sex olika orter i norra Sverige, ett nytt kontor i Gävle öppnar i januari. Totalt 160 anställda arbetar i koncernen.

– Sammanslagningen med Skarta stärker NYAB i dess fortsatta tillväxtresa mycket bra. Efterfrågan på våra tjänster inom specialbyggnation i norra Sverige på grund av investeringar relaterade till ren energiproduktion kommer att öka under de kommande decennierna. Skarta har erfarenhet av konstruktion och projekt inom ren energiproduktion, lokal kompetens inom Norrbottenområdet samt goda insikter i smart och ren byggnation, lokalt producerad förnybar energi och vätgas. Tillsammans har vi ännu bättre möjligheter att expandera lönsamt inom ett mycket intressant marknadsområde och att expandera i värdekedjan för ren energi genom att utveckla och äga projekt, kommenterar Johan Larsson, grundare och vd för NYAB Sverige AB.

Skarta har koncentrerat sig mer och mer på omfattande energibyggnadsprojekt och projektutvecklingen har startat på ett positivt sätt både inom vind- och solenergi.

– Både Skarta och NYAB är entreprenörskonsortier och deras verksamhet kan beskrivas med ord som flexibilitet och smidighet. Vår sammanslagning skapar en stark entreprenörsdriven koncern som har en betydande position inom energibyggande i norra Finland och norra Sverige, grön omställning och utveckling av vätgasekonomin. Vårt gemensamma mål är att vara det mest lönsamma företaget i branschen och att skapa långsiktiga värden för både våra kunder och våra aktieägare, säger Markku Kankaala, Skarta Group Abp:s styrelseordförande.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer