maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nyköping gjorde otillåten upphandling av markarbeten

Nyköpings kommun tecknade avtal om...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Nyköpings kommun tecknade avtal om beläggnings- och markarbete utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.Nyköpings kommun annonserade vid två tillfällen, mars 2019 och januari 2020, upphandlingar av ett nytt ramavtal för beläggnings- och markåterställningsarbeten. Båda upphandlingarna avbröts av kommunen på grund av att upphandlingsdokumenten visade sig innehålla brister som riskerade att leda till anbud med taktisk prissättning.I mars 2020 tecknade kommunen därför nytt ramavtal om beläggnings- och markarbeten. Avtalet annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling. Avtalets värde uppgår till 9 500 000 kronor. Konkurrensverket anser att kommunen har genomfört en otillåten direktupphandling.– En upphandlande myndighet måste planera sin upphandling med så god framförhållning att avtal kan tecknas utan att den upphandlande myndigheten bryter mot upphandlingsreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Linköping och yrkar att Nyköpings kommun ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer