maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nytt beteende krävs för att göra branschen attraktiv

Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor i...

placeholder
June Stenmark

Lästid:  0 min

article

Arbetsmiljöverkets statistik över dödsolyckor i arbetslivet är ingen rolig läsning för maskinentreprenörer. Arbetsmiljön i yrket kan tyvärr leda till rekryteringsproblem.Byggbranschen är den bransch i Sverige där flest olyckor med dödlig utgång inträffar. Över 100 dödsolyckor de senaste tio åren. Olyckor och arbetssjukdomar är också dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare. Inte sällan är anläggningsmaskiner och schaktarbeten synliga i Arbetsmiljöverkets statistik. När byggbranschens förening Håll Nollan, som samverkar för att få bort olyckor i branschen, identifierade fyra huvudsakliga riskområden spikades dessa: ”Arbete på hög höjd, lyft, schakt samt transporter och maskinrörelser”.– Det finns mycket att göra inom det här området men vi måste börja någonstans och dessa områden har vi identifierat som viktiga att arbeta med just nu. Även om vi såklart även tycker att andra områden också är viktiga, säger Ulrika Dolietis, som är vd för föreningen Håll Nollan.Enligt Maskinentreprenörernas konjunkturrapport meko framgår det att 65 procent av företagarna i undersökningen anser att branschens image är ett hinder för att rekrytera de bästa talangerna. Men endast 13 procent av de tillfrågade menar att det har med arbetsmiljön att göra.– Arbetsmiljö är ju en hygienfaktor, det är något som arbetstagare tar för givet att företagen ska ta på allvar. Men att en säker arbetsmiljö är viktig när det gäller rekrytering av personal är tydligt. Ingen vill ju bli skadad på jobbet, och kan inte byggbranschen visa upp en god arbetsmiljö så är det kanske bättre för unga att välja industrin eller annan bransch. Där är det ju också inomhus och kanske bättre klimat än i byggbranschen, säger Ulrika Dolietis.Det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Yngre personer skadar sig oftare på maskiner och verktyg, medan äldre oftare skadar sig på grund av olika typer av fallolyckor.Föreningen Håll Nollan grundades av 13 medlemsföretag 2017. Idag har föreningen 52 medlemmar. Byggherrar, byggentreprenörer, underentreprenörer och branschorganisationer. Trafikverket kan som statlig myndighet inte vara med som medlem, men är en av grundarna till Håll Nollan.– Vi har gått långsamt fram och har inte satsat på kommunikation utåt förrän ganska nyligen. Och vi har till exempel inte uppvaktat Maskinentreprenörerna ännu, men vi är såklart medvetna om att anläggningsmaskiner, schakt och lyft är områden som är utsatta, säger Dolietis.Image och arbetsmiljö kan dock höra ihop. Om en bransch accepterar eller omedvetet visar uppskattning när arbetstagare tar vissa risker för att lyckas lösa en uppgift, så sprider sig beteendet i hela organisationen. Därför har det börjat talas en del om så kallade beteendebaserad säkerhet på senare tid. Ingenjören Fredrik Rosengren och psykologen Erik Matton, som driver konsultbolaget Behaviour Design Group Sweden ab, har i augusti kommit ut med boken Beteendebaserad säkerhet.– Vi vet faktiskt en hel del om beteende idag. Efter 100 år av forskning och inlärningspsykologi känner vi till hur människans beteende fungerar. En företagsledning kan förstärka riskbeteende om den inte skapar förutsättningar och visar att säkert beteende är det som är eftersträvansvärt, säger Fredrik Rosengren.Ska branschen kunna förbättra arbetsmiljön så måste man ha en kultur där säkra beteenden förstärks tydligt i alla arbetsmoment. Det är så man skapar en olycksfri byggarbetsplats.– I usa och Storbritannien finns det mycket litteratur på det här området, men i Sverige har vi inte haft det. Ledare måste bättre förstå hur människans beteende påverkas av att lyfta fram och berömma säkert beteende.Boken Beteendebaserad säkerhet tar upp både teori och praktik.– Genom boken kan vi bidra till det oerhört viktiga arbetet med att skapa en säker byggbransch. Vi är också glada för det ökade intresset för beteendeanalytisk organisationsutveckling. Genom att tillämpa de modeller och verktyg som finns i boken kan organisationer skapa en stark säkerhetskultur på ett effektivt sätt och som faktiskt bygger på evidensbaserad forskning, säger Rosengren.Nytt beteende förändrar också branschens image då det inte längre anses berömvärt och smart att ta risker för att hålla tider eller öka lönsamheten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer