maskinentreprenoren logo

Teknik

Nytt företag överbryggar det digitala gapet

Digitaliseringen rullar på. Men det...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Digitaliseringen rullar på. Men det är inte alltid så lätt att få de nya systemen och arbetsmetoderna att fungera som det är tänkt. Det finns fortfarande gap att överbrygga.Samtidigt som världens största industribransch – byggnadsindustrin – årligen har ökade kostnader på tiotals miljarder på grund av ineffektiva processer pågår en övergång till digital hantering av information med syfte att effektivisera alla delar av verksamheten.Digitaliseringen är här, men ännu inte överallt och på det vis vi vill ha den. Vi befinner oss helt enkelt i ett övergångsskede, ett paradigmskifte av grandiosa mått, med medföljande svårigheter.Branschjättarna Bentley Systems och Topcon Positioning Systems har identifierat problemet och tillkännagav i höstas att de efter flera år av olika samarbeten nu tillsammans bildat företaget Digital Construction Works med syfte att förenkla byggbranschens digitaliseringsprocess.– Industrin går just nu igenom en transformation, många företag klarar det bra, men andra har det svårare att hitta både tid och personal för att klara av digitaliseringsprocessen, konstaterar Jason Hallett som är COO, Chief Operating Officer, för nystartade Digital Construction Works.– Vårt företag erbjuder därför att sy samman de skräddarsydda lösningar som ofta krävs för att digitaliseringen ska fungera. Eftersom vi dessutom valt att samarbeta med alla olika tillverkare av teknik och har ett stort nätverk av partners kommer vi att skapa ett stort ekosystem och ge en bred potential för framtiden.Jason Hallett vet vad han talar om med dryga trettio år i branschen, de senaste som chef för Topcons produktutveckling, har han varit med om att utveckla och sprida stora delar av den digitala teknik som nu ska tillämpas.Det handlar om att skapa arbetsmetoder för hur digitaliseringen ska fungera rent praktiskt. Att fundera kring digitala tvillingar, 5D-modeller och molntjänster räcker inte för att ge en ny teknik fäste i verkligheten. Nya fungerande arbetsmetoder måste fram. Att just byggbranschen av många anses vara en av de mest konservativa hjälper inte direkt.Skiftet är dock utan tvekan helt nödvändigt. Ständigt kommer nya rapporter om hur byggprocessen läcker resurser via svinn, förseningar och allmänt bristfälliga arbetsmetoder.Digital Construction Works har identifierat fem huvudsakliga önskemål från sina kunder och utformat tjänster därefter. Den första tjänsten är att skapa digitala tvillingar som gör det möjligt att visualisera ett enskilt objekt eller hela projektet vid en vald tidpunkt under byggprocessen eller senare under det färdigställda projektets kommande användning.Att skapa digitala tvillingar blir allt vanligare och om tvillingen dessutom ligger upplagd i molnlagring ges möjlighet för flera aktörer att samtidigt få tillgång till den. Den digitala tvillingen kan användas till att testa och utvärdera ett projekt före byggstart, men även för att samla in och utvärdera data för att bedöma behov av till exempel underhåll. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter för entreprenad-och byggbolag. Eftersom den data som ligger till grund för den digitala tvillingen delvis skapas och används av dessa bolag finns en möjlighet för dem att dra ytterligare nytta av informationen. De kan ta steget och använda den både för skötsel och underhåll under byggnadens livstid samt rivning och återvinning när byggnaden har tjänat ut. Jason Hallett håller inte denna nya affärsmöjlighet för otrolig.– Det handlar om vem som är ägare till denna data. De företag som varit med om att skapa den digitala planen har ett försprång angående det framtida underhållet. Vi talar om en delvis förändrad marknad.Den andra tjänsten som Digital Construction Works har identifierat handlar om att erbjuda kontinuerlig uppdatering av alla data genom mätningar. Tredje tjänsten är att alla data ska hanteras och lagras så att inblandade i projektet har tillgång till den. Oavsett vilken källa informationen kommer ifrån och vilket format den har så ska den gå att använda av alla som behöver tillgång till den.De fjärde och femte tjänsterna handlar om visualisering. Den fjärde tjänsten har som mål att minska kostnader och svinn i processen genom användning av modellering i 3D, 4D och 5D för att tydliggöra vad som händer.3D-modeller är de flesta av oss familjära med, men vad är då 4D och 5D? Den fjärde dimensionen brukar definieras som en tidsdimension och anger vad som händer med objektet över tid. Den femte dimensionen anger kostnader förknippade med projektet. Genom att knyta ett obegränsat antal dimensioner till varje enskilt objekt går det att göra beräkningar av det mesta som rör objektet. Den femte tjänsten som identifierats av Digital Construction Works handlar om att skapa en metod för enklare beslutsfattande med användarvänligare redskap.Just nu befinner sig det nybildade Digital Construction Works i en kraftig expansionsfas. Personal rekryteras både externt och från de två ägarbolagen. För tillfället är arbetsstyrkan uppe i ett femtiotal personer, men siffran förändras vecka för vecka enligt Jason Hallett.Inledningsvis kommer företaget att koncentrera sin verksamhet på Nordamerika och Europa med viss närvaro även Mellanöstern och Asien. I Norden är basen placerad i Finland.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer