maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Nytt projekt ska ge ”grönare” asfalt

NCC ska tillsammans med forskningsinstitutet...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

NCC ska tillsammans med forskningsinstitutet RISE testa den förnybara råvaran lignin som bindemedel i asfalt.– Genom att byta ut fossila råvaror mot förnybara produkter så vi minskar utsläppen av växthusgaser vid vägbyggnationer och underhåll samtidigt som vi breddar råvaruutbudet för vår slutprodukt, säger Robert Lundström, R&D manager NCC Industry.– I det här projektet ser vi en potential att minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent för färdig asfalt, vilket vi nu ska testa och utvärdera, fortsätter han.Lignin är utvunnet av svartlut, en restprodukt från pappersmassaindustrin och finns inhemskt i stora kvantiteter, vilket möjliggör en storskalig och kostnadseffektiv miljösatsning.– I vår demonstrationsanläggning i Bäckhammar, Värmland, processas svartluten och lignin utvinns. Anläggningen samarbetar med Nordic Paper. De skickar svartluten till oss och får sedan tillbaka filtratet efter processen. Vi säkerställer att NCC får lignin av rätt kvalitet för inblandning i asfalt, säger Maria Ölmhult, projektledare på RISE.Projektet väntas pågå under drygt sex år och omfattar fullskaleförsök med olika typer av inblandningsmetoder i olika volymer i asfalten. Den färdiga asfalten kommer under 2021 anläggas på fem olika vägsträckor i Värmland i syfte att utvärdera hållbarhet och funktion.– Vi behöver säkerställa att lignin inte medför ett ökat nettoutsläpp av CO2 genom till exempel kortare livslängd, ökad förbrukning eller att det minskar möjligheterna för återvinning, säger Robert Lundström, NCC Industry.Projektet involverar en rad olika aktörer. NCC leder projektet och ansvarar för fältförsöken och att lägga asfalten på uppdrag av Karlstad och Kristinehamn kommun. RISE bidrar med materialkunskap, produktions- och uppskalningskapacitet av lignin för asfalt. I detta bidrar även Wageningen University med viktiga erfarenheter från tidigare arbete i Nederländerna med lignin i asfalt. Produktionen av asfalt görs i Karlstads asfaltverk. Utvecklingen av produktionen sker vid LignoCity i Bäckhammar och projektet får stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och Trafikverket.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer