maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Oklart konjunkturläge i byggsvängen

Motstridiga uppgifter om hur konjunkturen...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Motstridiga uppgifter om hur konjunkturen ser ut i byggbranschen gör läget mer oklart än tidigare. Det mesta tyder på att nedgången i husbyggnad påverkar negativt, och att anläggningsjobben håller sysselsättningsnivån relativt stabil ändå. Konjunkturinstitutet uttrycker sig såhär:“Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll marginellt men fortsätter att indikera ett något starkare läge än normalt. Byggföretagens omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget är fortsatt jämförelsevis starka medan anställningsplanerna pekar på neddragningar av antalet anställda framöver.Men bemanningsjätten Manpower har i sina undersökningar sett en annan tendens. Arbetsgivare inom byggbranschen förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft under andra kvartalet 2019, med en sysselsättningstrend på +17 procent. Det är ett rejält uppsving på hela 29 procentenheter jämfört med förra våren, då prognosen låg på frostiga -12 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +9 procent, visar Manpower Groups Arbetsmarknadsbarometer.– Det är verkligen arbetstagarnas marknad nu, med stor kompetensbrist och en ljus prognos för fler jobbtillfällen under våren inom byggbranschen. När det finns många jobb att välja på betyder det också att många företag behöver tänka nytt kring rekryteringen för att säkra sin kompetensförsörjning, både nu och i framtiden, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2019 förväntar sig 18 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 8 procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan, 1 procent svarar vet ej och majoriteten (73 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +10 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +9 procentManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 15 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet istället för att mäta vad som redan har hänt.Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 59 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 44 länder. I Sverige har drygt 750 intervjuer genomförts.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer