maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Olika resultat om byggbranschens arbetsmiljö

Byggnads har i en ny medlemsundersökning fått svar som indikerar att byggchefer inte sällan deltagit när byggnadsarbetare kränkts. Den typen av uppgifter stäker inte branschens attraktionskraft. Men samtidigt visar en ny undersökning från Byggföretagen att 90 procent av byggcheferna gillar sitt jobb och 80 procent rekommenderar andra a

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Byggnads har frågat 3 800 medlemmar om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön.Facket menar nu att machokulturen, mobbning och kränkningar fortfarande vanligt i byggbranschen. Och i en majoritet av fallen, enligt Byggnads medlemsundersökning, är chefererna delaktiga. Foto: Ryno Quantz

Det börjar dra ihop sig till avtalsrörelse och parterna i byggbranschen kommer framöver att leverera både krav och önskemål som rör branschens avtal. Inte sällan används statistik och undersökningar för att stärka parternas ståndpunkter. I oktober har det dock kommit två enkätundersökningar som inte rimmar bra med varandra.

Byggnads har frågat 3 800 medlemmar om deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Facket menar nu att machokulturen, mobbning och kränkningar fortfarande vanligt i byggbranschen. Och i en majoritet av fallen, enligt Byggnads medlemsundersökning, är cheferna delaktiga.

– Det här är helt oacceptabla siffror och måste bli en varningsklocka för branschen. Ska vi kunna rekrytera och behålla personal måste den psykosociala arbetsmiljön prioriteras högre. Bristen på kontroller och sanktioner gör att företag som inte tar sitt ansvar helt kan smita under radarn, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads i ett pressmeddelande som tar upp undersökningens resultat.

58 procent av Byggnads medlemmar svarar att det förekommit kränkningar på deras arbetsplatser. 20 procent har utsatts för mobbning. För kvinnor är samma siffra 28 procent. 8 av 10 uppger att de inte fått den hjälp och stöd de behöver av sin arbetsgivare när de kränkts eller mobbats. I en majoritet av fallen är chef eller arbetsledare dessutom delaktig i den kränkande särbehandlingen, enligt undersökningen.

Men detta rimmar ganska dåligt med den undersökning som Byggföretagen och ledarna kom med nyligen. Där framgår det att 8 av 10 chefer eller arbetsledare skulle rekommendera andra att söka sig till branschen. 90 procent svarar att de upplever sitt arbete som meningsfullt. Men samtidigt saknar hälften av cheferna möjlighet till tillräcklig återhämtning efter arbetsintensiva perioder.

-Det är roligt att se vilken erfarenhet och stolthet som finns i branschen. Samtidigt visar undersökningen på utmaningar som vi parter gemensamt måste ta tag i, säger Johanna Vilhelmsson, avtalsansvarig för Tjänstemannaavtalet hos Byggföretagen.

- Vi har fått in många svar som visar att chefer rekommenderar fler att söka sig till branschen då man upplever sitt jobb som både roligt och givande. Detta trots att det är en bransch med högt tempot, pressade byggtider samt hög arbetsbelastning, säger Irena Franzén, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna, som ansvarade för arbetet tillsammans med Byggföretagen.

Syftet med den partsgemensamma undersökningen (Byggföretagen och Ledarna) var att undersöka hur chefer och ledare; på alla nivåer, inom bygg- och anläggningsbranschen upplever sin arbetssituation. Särskilt fokus var på balansen mellan krav och resurser i form av arbetsbelastning, arbetstid, nåbarhet, flexibilitet samt organisatoriskt stöd.

Enkätundersökningen skickades ut till alla Byggföretagens medlemsföretag i våras med uppmaningen om att sprida den till företagens tjänstemän. Enkäten gjordes inom ramen för arbetsgruppen Hållbara chefer som Byggföretagen har tillsammans med Ledarna. Nästan 2 000 chefer och ledare besvarade enkäten.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer