maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Olyckorna minskar i bygg- och anläggningsbranschen

Olyckorna i bygg- och anläggningsbranschen...

Lästid

0 min
Dela

Olyckorna i bygg- och anläggningsbranschen minskade under förra året. Dödsolyckorna sticker ut med en mer än en halvering från 2018 och långt under genomsnittet sett till den senaste tioårsperioden. Under förra året inträffade tre dödsolyckor i bygg- och anläggningsbranschen (anställda i privata företag). Det är fem fall färre än 2018 och klart under genomsnittet för den senaste tioårsperioden, konstateras i en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.Rapporten bygger på siffror från Försäkringskassan avseende anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Siffrorna visar att olycksfrekvensen minskade från 11,5 till 10,9 antal olyckor per 1000 anställda. Den historiskt lägsta nivån hittills nåddes år 2009 på 10,2.Antalet anmälda olyckor (med frånvaro) förra året var 2 224 stycken. Majoriteten av olyckorna orsakades av verktyg och redskap.Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid, konstaterar Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd.

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy