maskinentreprenoren logo

Branschpricken

”Omfattningen på Trafikverkets kostnadsökningar förvånade oss”

Erik Trollius, revisionschef, Riksrevisionen

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article

Hur fungerar Trafikverkets upphandlingar enligt Riksrevisionen?

– Riksrevisionen har undersökt hur Trafik­verkets underhållskontrakt fungerar för bas­underhållet både för vägar och järnvägar. För vägar var kostnadsökningen i genomsnitt 41 procent och för järnvägen ännu mer. Det grundläggande problemet är att Trafikverkets uppskattningar om kostnaderna i kontrakten inte är träffsäkra. Vi kände till kostnadsökningarna, men omfattningen förvånade oss.

Vad är det som ligger bakom att kostnaderna ökar så mycket?

– Det handlar om bristande systematik, men där det går att kostnadsberäkna mycket bättre. Trafikverket måste ha bättre kunskap om väg­nätet, och tillgänglig information om tidigare projekt och kostnader, och sedan med rätt IT-system som kan analysera informationen. Det är en fråga om rutiner och systematik. Kartlägga och dra lärdom.

Vad händer nu, kommer Trafikverket att klara detta bättre i framtiden?

– Ja, vi såg en trend att man på senare tid följer upp bättre och att kostnadsökningarna minskar. Vi gav förslag på åtgärder om hur man ska jobba i en enhetlig process där man kvalitetssäkrar underlagen i kontrakten genom bra uppföljningssystem. Regeringen följde våra rekommendationer och anser att det är angeläget att Trafikverket förbättrar sina metoder inför framtida upphandlingar.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer