maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Trafikverkets plan för raserade E6:an

Två olika metoder; lättfyllnad och djupstabilisering med kalkcementpelare, kommer användas när den raserade delen av E6:an utanför Stenungsund återuppbyggs. Trafikverket har nu satt en prognos för återställningen som innebär trafikstart senast årsskiftet 2024/2025.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Hittills har ungefär 30 000 ton jordmassor och 8000 ton asfalt schaktats och rivits bort från den raserade vägbanan på E6. Nu har Trafikverket presenterat en tidsplan för återställningen som innebär trafikstart innan årsskiftet 2024/2025. Foto: Trafikverket

Området kring den raserade delen av E6 är komplext med olika utmaningar i olika zoner och det har varit ett komplicerat arbete att få fram teknisk lösning för platsen. Trafikverket har nu bestämt vilka metoder som ska användas och har därigenom också kunnat presentera en tidsplan för återställningen.

Steg ett i arbetet är grundläggningen. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna i skredområdet, kommer framförallt två olika metoder att användas i den södra respektive den norra delen av den raserade sträckan av E6.

– I den norra delen kommer vi att använda en metod med lättfyllnad och i den södra delen, där jorden är mer omrörd, kommer vi att använda en metod av djupstabilisering i form av kalkcementpelare, säger projektchef Daniel Svensson, Trafikverket.

Planen är att E6 ska vara helt återuppbyggd till årsskiftet 2024 - 2025. De utmanande förhållandena gör att tidsaspekten är svårbedömd och Trafikverket arbetar därför för att kunna öppna för trafik på E6 någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Skredet raserade en vital del av den dubbelfiliga motorvägen med tillhörande på- och avfartsramper och angränsande sidoområden. Även annan infrastruktur, fastigheter och vattendrag väster om E6 fick omfattande skador. Kostnaderna för återställningengen är fortfarande en osäkerhetsfaktor då det är ett komplicerat projekt, tidigt i produktionen samt att det återstår flera osäkerheter. I kostnadsberäkningarna ingår återuppbyggnad för E6 och åtgärder på omledningsvägarna.

– Att färdigställa E6 efter skredet har högsta prioritet och vi har arbetat intensivt med återuppbyggnadsarbetet och lösningar för omledningsvägarna sedan skredet inträffade, säger Anneli Amft, chef för underhåll på Trafikverkets västra region.

Peab är entreprenör för återställandet. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer