maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Peab tar centralt markjobb i Göteborg

Peab har fått i uppdrag att göra markarbeten omkring Centralen i Göteborg. I uppdraget igår att anlägga nya parker, torg, gator och förberedelser för kommande byggnationer.

writer image
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Peab ska vara med och utveckla området runt Göteborgs central. Foto: Peab

Området sträcker sig från Kruthusgatan i öster och hela vägen till Stenpiren i väster. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år är planen att området ska utvecklas med tusentals bostäder och arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Peab har i ett samverkansavtal anlitats för att gemensamt med exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad sätta ramarna för markarbetena gällande detaljplanerna för Station Centralen, Norr om Nordstan samt Kvarnberget. Projektets olika huvuddelar kommer att beställas separat efter överenskommelse om respektive huvuddels riktpris.

– När Göteborg växer är jag stolt över att vi på Peab tillsammans med staden kan skriva historia genom detta samhällsbyggarprojekt. Det är ett projekt som sträcker sig över många år och vi kommer tillsammans med Exploateringsförvaltningen att utveckla centralenområdet till en mer levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen, säger Victoria Borgljung, arbetschef på Peab.

Peabs uppdrag i området är brett och innefattar allt från ledningsarbeten och dagvattenhantering till anläggning av grönområden, praktiska installationer och montering av belysning, möbler och konstverk.Planerad byggstart för den första etappen är i januari 2024 och det kommer ta mellan sju och tio år innan Centralen-området står helt klart.

Text: Ann-Louise Larsson

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer