maskinentreprenoren logo

Branschpricken

”Omställningen är helt beroende av oss som verkar i byggbranschen”

Henrik Enell, Divisionschef, Civil, NCC Infrastructure

writer image
Micael Applegren

Lästid:  0 min

article

Vilka frågor anser du ligger högst på dagordningen för NCC och byggbranschen i dagsläget?

– Klimatfrågan är avgörande för oss alla och därför samarbetar vi med både kunder och underentreprenörer för att bland annat utveckla hållbara arbetssätt och metoder. Ett viktigt område är att optimera utlastning och transporter av schaktmassor.

Har branschen och NCC kapacitet att bygga och förbättra den infrastruktur som omställningen kräver?

– Byggbranschen har en utmaning i att behålla och rekrytera medarbetare och ansvaret ligger på oss som verkar i byggbranschen att attrahera medarbetare. På NCC vill vi visa att det är kul att leda komplexa byggprojekt och vi kan erbjuda väldigt många olika roller och karriärvägar. Det vi gör får stor påverkan på människors vardag och det är vi stolta över.

Hur kan branschen säkerställa att miljövänliga maskiner används?

– Beställarna ställer tuffa miljökrav och de måste följa upp att de uppfylls på arbetsplatsen, något som NCC välkomnar. På NCC ställer vi krav i vår tur på våra leverantörer, men det är tillverkarna som måste utveckla maskiner som klarar kraven. Vi behöver alla göra vår del i omställningen för att nå målet om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2045.

Text: Micael Applegren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer