maskinentreprenoren logo

Teknik

Optimera verksamheten med digitalisering i liten skala

Autonoma maskiner som kör dygnet...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Autonoma maskiner som kör dygnet runt utan paus. En framtidsvision som får stor uppmärksamhet.När tyska vägmaskintillverkaren Bomag låter sin hyttlösa vält helt självgående rulla in på scenen tystnar publiken. Naturligtvis hamnar allt fokus på denna fantasiväckande skapelse. Med hjälp av en uppsjö av olika sensorer och datorer matade med de rätta algoritmerna har den full koll på sin omgivning och kan själv räkna ut vart den ska röra sig och vilket arbete den ska utföra.Men är det verkligen detta tekniksprång som vi ska lyfta fram och diskutera? Borde inte sökarljuset istället riktas mot de otaliga små tekniksteg som gör var dags arbete effektivare, säkrare, mer produktivt och när siffrorna ligger på bordet även mer lönsamt?De senaste åren har Bomag valt att komplettera sina maskiner med just den här typen av hjälpredor i form av appar, styrsystem och sensorer. Företaget samlade tidigare i höstas kunder och press från hela världen för att under några intensiva Innovation Days berätta om vad som står på agendan.Företagets chef för strategi, marknadsföring och digitalisering Jonathan Stringham konstaterade vid mötet att utvecklingen mot ökad digitalisering i olika former är helt nödvändig.– Vi ser digitaliseringen som en helt dominerande mega-trend. För oss inom konstruktions-industrin handlar det i grunden om att samla in data om maskinen och dess arbete och göra den tillgänglig. Vi kallar det att vi skapar en elektronisk klon av maskinen.Att kunna använda dessa data i till exempel BIM-sammanhang ser Jonathan Stringham som ett allt vanligare önskemål från kunder.Han ser även tydligt hur myndigheter ställer allt större krav på dokumentation.– Det är det ökade kravet på dokumentation som driver digitaliseringen framåt och möjligheterna är stora. Dokumentationen tillåter att utvärdera byggen och göra lärdomar som i längden innebär att vi slipper bygga om så ofta, konstaterar han och nämner materialval vid vägbygge som ett exempel.Rent konkret har Bomag valt att digitalisera på flera olika sätt. Ett av de enklaste hjälpmedlen är en androidbaserad app som kan registrera antalet körningar vid vältning.Jonas Jaenecke ser Bomag som ett bra komplement till Söderberg och Haaks övriga produkter.Denna mycket lågteknologiska lösning har Bomag valt att bjuda på och appen finns därmed att ladda ner gratis och går att använda oavsett vilken tillverkare som levererat välten. Geopositioneringen när appen ritar en karta över antalet överfarter kommer från mobiltelefonens, eller surfplattans, eget positioneringssystem. För ökad noggrannhet finns möjlighet att montera och ansluta en GPS-antenn på välten.Appen har fått namnet Bomap och samlar all data för vidare rapportering. Som komplement kan fotografier och kommentarer om arbetsplatsen läggas till. Enligt Bomag kan detta enkla hjälp-medel få stor betydelse både för arbetets lönsam-het och kvalitet eftersom det minskar arbetstid, bränsleåtgång och slitage samtidigt som det för-bättrar arbetsplatsens logistik och dokumenterar att kompakteringen skett enligt plan. Genom att komplettera Bomap med företagets dokumentationssystem Joblink finns möjlighet att samla även detaljerade uppgifter om kompakteringen som till exempel kraft, frekvens och magnitud i vibrationerna, hastighet och riktning samt för asfaltsvältar även temperatur. Resultatet blir ett verktyg både för styrning av arbetet och skapande av underlag för senare utvärdering.Det är alltså inte enbart kvaliteten på det färdigställda projektet som kan optimeras med hjälp av ökad digitalisering menar Jonathan Stringham. Vägen dit kan också optimeras.– Stora vägbyggen är logistiska utmaningar och det handlar om stora pengar som går att spara om processen löper väl. Vi tror på den uppkopplade arbetsplatsen och har till exempel tagit fram hjälpmedlet Asphalt Pro som klarar allt från planering till utvärdering av hela projekt.Samtliga system Bomag utrustat sina maskiner med går att bryta ner i små enkla bitar och närmast maskinen finner vi en eller flera sensorer samt teknik för överföring av den data som sensorerna samlar in. Det hela är inriktat på enkelt handhavande och sker ofta utan att operatören av maskinen behöver vara med och styra.Ett exempel är rörgravsvälten BMP 8500.– Välten väger 1600 kilo och är radiostyrd, berättar Jonas Jaenecke vd för Söderberg och Haak som från nyår kommer att importera Bomags produkter till Sverige.– Bomag har utrustat den med ett system som gör att den inte kan köra på operatören eller någon annan, välten stannar automatiskt när någon kommer för nära.Rörgravsvälten har dessutom utrustats med ett system som enligt Bomag är unikt för deras produkter och som är ytterligare ett exempel på hur små enkla system får stor betydelse för optimering av arbetsinsatsen. Systemet heter Economizer och mäter konstant hur kompakterat underlaget är. Funktionen är automatisk och behöver inte kalibreras. Economizer finns på vibroplattor över 350 kilo samt på företagets vältar.– Kompaktionsgraden visas på en display och operatören kan enkelt se ner arbetet är optimalt utfört. Bomag räknar med att funktionen kan spara upp till 25 procents arbetstid, säger Jonas Jaenecke.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer