maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Organisationer vill bygga infrastruktur i trä

Från och med 1 januari gäller krav på klimatdeklarationer i syfte att bidra till minskad klimatpåverkan från byggskedet. Branschorganisationerna vill att även utemiljöer och infrastruktur inkluderas.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Svenska Träskyddsföreningen och Svenskt Trä tycker att vi borde bygga mer infrastruktur i samhället i trä. Nu vill man förbättra rutiner och regelverk vid upphandlingar. Foto: Åke E:son Lindman

Tillsammans med företrädare för bland andra Miljöpartiet och Kristdemokraterna bildade Svenska Träskyddsföreningen och Svenskt Trä under 2021 ett råd med målsättningen att öka andelen trä i utemiljöer.

– Svenska Träskyddsföreningen och Svenskt Trä upplever att det råder en samstämighet över partigränserna kring att öka andelen trä även mellan husen och i våra stadskärnor. Det visar sig inte minst i vårt samarbete med Emma Hult (MP) och Larry Söder (KD). Tillsammans har vi tagit fram konkreta förslag som myndigheter och departement kan använda sig av. Vi har idag också skickat över våra förslag till bostadsminister Johan Danielsson, säger Fredrik Westin, VD, Svenska Träskyddsföreningen.

Sverige är ett av de första länderna som infört klimatdeklarationer i produktionsfasen, men ännu omfattas inte de byggprojekt som hamnar i våra utemiljöer. Att inkludera utemiljöerna är ett steg i utvecklingen mot en hållbar samhällsbyggnadssektor, menar branschorganisationerna. Utemiljön är i detta fall till exempel stadstorg och parkmiljöer, cykelbanor, bullerskärmar, plank och broar, vattennära lägen, hamnar, bryggor och gatumiljöer.

När det gäller projekt i utemiljöer görs ofta upphandlingar av material som medför stora emissioner av växthusgaser, resonerar träorganisationerna, och menar att det är orimligt att inte inkludera de miljöer som ligger utanför husens väggar.

– Vi menar att utemiljön spelar en viktig roll när vi bygger våra städer de kommande decennierna. Potentialen är enorm och vi ser fram emot att fortsätta denna dialog med beslutsfattare på lokal och nationell nivå, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Text:

Förslag för att öka andelen trä i infrastruktur och utemiljöer:

• Klimatdeklarera byggprojekt för utemiljöer och grön infrastruktur – med målet att även utemiljön omfattas vid kommande revideringar.

• Besluta om samordning av forskning kring hållbarbarhet och byggprojekt för utemiljöer.

• Besluta om att förstärka utbildningsinsatser inom området hållbart byggande för utemiljöer – riktas till upphandlingsansvariga, arkitekter och konstruktörer

• Besluta om att inrätta en professur med fokus på träanvändning i utemiljöer

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer