maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Östgötsk hamnutbyggnad för över en kvarts miljard

En ny 300 meter lång...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-07-16

Lästid

0 min
Dela

En ny 300 meter lång pålad plattformskaj, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan ska byggas vid Pampushamnen i Norrköping. Arbetet kommer utföras av Peab och byggstart sker redan i september.Det kommer även att anläggas nya ledningar för vatten och avlopp samt kompletterande muddring av hamnbassängen. Detta för att uppnå det djup som krävs för fartygstrafiken i hela hamnbassängen.Materialförsörjningen i projektet kommer främst från en närliggande fastighet som Norrköpings Hamn AB förfogar över, där Peab ska framställa fyllnadsmaterialet till utbyggnaden av hamnplanen.– Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen av Pampushamnen. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser och kompetens under hela projektet, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.Som en del i den stadsomvandling som sker i Norrköping upphör hamnverksamheten i det inre hamnområdet. Norrköpings kommun har därför beslutat att satsa på en utveckling av hamnen genom en utbyggnad av kajerna och terminalområdet vid Pampushamnen, som är Norrköpings djuphamn.Hela utbyggnaden ska vara klar i slutet av 2024 och kostar 345 miljoner kronor.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy