maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Ovanlig saneringsmetod tas till för nedgrävt gift

I Teckomatorp saneras marken på...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

I Teckomatorp saneras marken på giftigt avfall som grävdes ner för 50 år sedan på BT Kemis fabriksområde. En unik saneringsmetod – termisk in situ – används där jordmassorna värms upp för att föroreningarna ska förångas och sedan renas.– Användandet av denna metod är unikt för Sverige. Det är även ovanligt internationellt att göra in situ-sanering på så här svårnedbrytbara föroreningar som kräver höga temperaturer. Denna typ av sanering bidrar till en kraftigt minskad miljöpåverkan, det är därför jag har varit positiv till att vi ska använda den tekniken. Det blir mindre transporter genom att man renar jorden på plats istället för att köra bort och deponera den någon annanstans. På så sätt minskar olägenheten för människor och miljö. Jag ser det som en hållbar saneringslösning för framtiden, säger David Bohgard, miljögeotekniker på Tyréns.Metoden går i korthet ut på att perforerade vertikala och horisontella extraktionsrör borras ned i den förorenade marken. Med hjälp av värmeelement värms sedan jordmassorna upp till 300 grader. Genom vakuumextraktion sugs föroreningarna upp i rörsystemet som finns i jorden för att sedan gå i rör ovan mark till reningsanläggningen. Där kyls ångan ner till vatten. När det gått igenom hela reningsprocessen har den förorenade ångan förvandlats till rent vatten som släpps till recipient.Svalövs kommun har fått bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra saneringen, som ska vara klar om drygt ett år, i december 2021.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer