maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Över en halv miljard till hållbara stadsmiljöer

Trafikverket har nu fördelat över...

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Trafikverket har nu fördelat över 600 miljoner kronor i statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Störst belopp, 310 miljoner, går till den fortsatta utbyggnaden av spårväg i Stockholm.– Åtgärderna som får stöd ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Vi ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller cykel, men stöd kan också ges till hållbara godstransportlösningar, säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.I år är det 12 projekt som får ta del av stödet. För att beviljas statligt stöd via stadsmiljöavtalen åtar sig kommuner och regioner att genomföra motprestationer som leder till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Motprestationerna kan inte vara samma åtgärder som får statligt stöd, utan ska bestå av andra åtgärder på kommunal och regional nivå.– I årets avtal ingår totalt 100 huvudmotprestationer. Den största delen är ytterligare åtgärder för kollektivtrafik, cykel och gång. Cirka en fjärdedel är detaljplaner för bostadsbyggande. Bland övriga motprestationer finns också beteendepåverkande åtgärder inom det som kallas mobility management och andra insatser som till exempel framtagande av strategier, program och planer, säger Lennart Kalander.Förutom spårvägsutbyggnaden har man även beviljat stöd till:• Skellefteå kommun med 89,5 miljoner för åtgärder för kollektivtrafik, gång och cykel bland annat i samband med utbyggnad av ny bro över Skellefteälven.• Växjö kommun får två avtal med sammanlagt 82,6 miljoner kronor för åtgärder för både kollektivtrafik och cykel.• Sundsvall med Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län med 71 miljoner kronor till åtgärder för både kollektivtrafik och cykel.• Varbergs kommun med Region Halland med 16,2 miljoner kronor• Borlänge kommun med 14,3 miljoner kronor• Kristianstads kommun med 13,3 miljoner kronor• Gävle kommun med 11,3 miljoner kronor• Ulricehamns kommun med 5 miljoner kronor• Sölvesborgs kommun med Blekingetrafiken (Region Blekinge) med 3 miljoner kronor• Kramfors kommun med 2 miljoner kronor

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer