maskinentreprenoren logo

Branschnytt

På måndag startar Cementas prövning i domstolen

Under nästa vecka kommer Cementas ansökan om ett kortare täkttillstånd att prövas i mark- och miljödomstolen. Cementas ansökan omfattar fortsatt kalkstensbrytning i Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområde. En dom väntas kring årsskiftet.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ett kortare tillstånd under fyra år är en lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20 - 30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023. Foto: Cementa

Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i april i år och bedömdes då vara komplett av domstolen. Myndigheter, föreningar och allmänheten har fått möjlighet att ta del av ansökan och lämna sina synpunkter och Cementa har därefter bemött dessa i ett yttrande till domstolen.

Under förhandlingen kommer Cementa att visa undersökningar och analyser som ligger till grund för den sökta verksamhetens miljökonsekvensbeskrivning.

‒ Vi har en komplett ansökan och vi är trygga med att vi tagit hänsyn till alla relevanta aspekter och konsekvenser av den sökta verksamheten. Vår ambition är att visa hur en hållbar cementtillverkning kan fortsätta att bedrivas i Slite, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige (tidigare Heidelberg Cement).

Ett kortare tillstånd under fyra år är en lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20 - 30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under våren 2023.

‒ Den samhällskritiska cementtillverkningen i Slite bygger på att verksamheten har ett långsiktigt tillstånd. Det krävs nu effektiva tillståndsprövningar och skyndsamma beslutsprocesser för att säkra en tryggad beredskap och cementförsörjning till svensk byggsektor. Vi måste även få tydliga och långsiktiga spelregler för att vi ska kunna etablera en fullskalig klimatpositiv cementfabrik i Slite år 2030 och fullfölja den pågående klimatomställningen, säger Karin Comstedt Webb.

Förhandlingen i mark- och miljödomstolen pågår den 24 - 27 oktober och en dom väntas meddelas kring årsskiftet.

Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer