maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Pandemin ökar korruptionen i bygg visar undersökning

Pandemin medför att korruptionen ökar...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Pandemin medför att korruptionen ökar i byggbranschen rapporterar cheferna. Trots att branschen länge toppat mutbrottsstatistiken finns stora brister i det förebyggande arbetet. Och trots att en ny lag om visselblåsning träder i kraft om bara nio månader saknar 45 procent av cheferna en fungerande visselblåsning och många är rädda för repressalier. Det visar en ny Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggcheferna och Institutet Mot Mutor (IMM).Fler chefer jämfört med 2019 har sett misstänkt korruption den senaste 12-månadersperioden. 2020 svarar 13 procent av cheferna att de sett misstänkt korruption, en ökning med fem procentenheter från 2019.Samhällsbyggnadssektorn är med sina många och ofta komplexa projekt, som involverar stora summor pengar, en särskilt riskutsatt sektor för korruption. Även byggprojektens många led med underleverantörer och kontakter mellan privat och offentlig sektor bidrar till en ökad risk.– Korruptionsrisker ökar i kristider och pandemin är inget undantag. Det är därför av största vikt att företag och organisationer fokuserar på det förebyggande antikorruptionsarbetet. Det behöver finnas tillräckliga resurser och tydlig information kring hur man ska rapportera och hantera misstankar om oegentligheter, säger Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare på IMM.Trots att branschen under lång tid toppat mutbrottsstatistiken är det korruptionsförebyggande arbetet i hög grad frånvarande, skriver Byggcheferna i ett pressmeddelande.6 av 10 chefer menar att korruption inte är något man pratar om på jobbet. Hälften av cheferna anser att korruption är vanligt förekommande. 45 procent av cheferna saknar en fungerande visselblåsningsfunktion för att anmäla misstankar och incidenter. En femtedel av cheferna kan inte utesluta att repressalier drabbar de som visselblåser.Om nio månader träder en ny visselblåsningslag i kraft men de flesta företagen i branschen har hela omställningen till lagkraven kvar att göra. Mot bakgrund av det och hur utsatt branschen är för korruption uppmanar Byggcheferna och IMM företagen inom samhällsbyggnad att trappa upp sitt korruptionsförebyggande arbete.– Om inte ens cheferna kan eller vågar visselblåsa kan vi vara ännu säkrare på att deras medarbetare inte gör det. Vi som är branschens chefer vill göra rätt och då måste risken för repressalier undanröjas, säger Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer