maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Peab bygger om E22 för 745 miljoner

E22 utanför Karlskrona i Blekinge ska bli trafiksäkrare och mer lättframkomlig. Uppdraget att bygga om 15 kilometer av vägen har gått till Peab och kontraktssumman är 745 miljoner.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article

Det handlar om sträckan mellan Lösen och Jämjö som ska byggas om till motortrafikled längs en 15 kilometer lång sträcka. Idag bedöms sträckan ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Även boendemiljön i Jämjö kommer att förbättras då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället och flera bullerskydd byggs längs sträckan.

– Det känns väldigt viktigt att få vara med att bidra till att den här sträckan på E22 blir både mer trafiksäker och ökar framkomligheten för alla typer av trafik. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket ju är vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Göran Wiking, regionchef på Peab.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området samt lösa tidigare problematik med översvämningar längs vägen. Även ett antal trafikplatser planeras för att öka säkerheten och framkomligheten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik.

I projektet ingår 23 broar, varav flera faunapassager för ökad framkomlighet för djurlivet. Vissa av broarna anpassas för att främja friluftslivet i området. För att minska risken för viltolyckor byggs viltstängsel längs hela sträckan.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under våren 2022 och beräknas vara klart under vintern 2024.

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer