maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Peab gör imponerande miljövinst

Sedan lanseringen av ECO-Asfalt 2015 har Peab Asfalt minskat koldioxidutsläppen från sin asfalttillverkning med 65 procent. Den totala besparingen på 240 000 ton koldioxid under dessa år motsvarar de årliga utsläppen från hela Sveriges asfaltproduktion.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Idag har Peabs samtliga stationära asfaltverk i Sverige konverterats till att tillverka ECO-Asfalt. Under 2021 lanserades ECO-Asfalt även i de övriga nordiska länderna. Det innebär ett steg till mot Peabs Asfalts mål att vara klimatneutrala 2045. Foto: Peb

ECO-Asfalt-konceptet bygger på att biobränsle ersätter fossil eldningsolja vid torkning och uppvärmning av stenmaterialet, som är den mest energikrävande delen av tillverkningsprocessen. Resultatet är en halverad klimatpåverkan, utan att slutproduktens egenskaper påverkas. Resterande delen av klimatbesparingen inom Peab kommer från återanvändning av returasfalt.

- Jag är stolt över att vi har minskat vår klimatpåverkan med nästan två tredjedelar, säger Peter Svensson, vd Peab Asfalt. Det är en fantastisk resa vi har gjort, men än är vi inte i mål. Vi fortsätter att utveckla våra produkter, inte minst med fokus på ökad cirkularitet. Det finns en stor potential att spara klimat och naturresurser genom ökad återvinning, utan att ge avkall på kvalitet och funktion. Vi testar även att ersätta det råoljebaserade bindemedlet bitumen med lignin, en restprodukt från skogsindustrin. På så sätt minskar vi ytterligare användandet av fossila produkter.

Idag har Peabs samtliga stationära asfaltverk i Sverige konverterats till att tillverka ECO-Asfalt. Under 2021 lanserades ECO-Asfalt även i de övriga nordiska länderna. Det innebär ett steg till mot Peabs Asfalts mål att vara klimatneutrala 2045.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer