maskinentreprenoren logo

Peab satsar på forskning och innovation

Peab har inrättat en ny koncernövergripande funktion för forskning och innovation. Uppdraget blir att stötta koncernledning och affärsområden med kunskap och omvärldsbevakning i den långsiktiga omställningen till klimatanpassade produkter och investeringar i ny teknik.

placeholder
Ann-Louise Larsson

Lästid:  0 min

article
article Nils Rydén blir chef för den nya funktionen forskning och innovation på Peab. Rydén har en gedigen bakgrund i forskarvärlden. År 2004 blev Nils Peabs första industridoktorand, vilket betyder att han bedrev huvuddelen av sin forskning på Peab. Foto: Peab

Idag finns resurser som arbetar med forskning och innovation inom respektive affärsområde i Peab. Den nya funktionens uppdrag blir därför också att samordna arbetet i hela företaget. Ambitionen är att skapa ett starkare erbjudande och en effektivare organisation genom att samverka mer, men med en fortsatt stark lokal förankring i verksamheten.

Chef för den nya funktionen blir Nils Rydén, som har jobbat på Peab i olika roller sedan 2000, senast som forsknings- och utvecklingschef för Peab Anläggning samt som avdelningschef för Anläggningsteknik.

Varför behöver Peab en särskild funktion för Forskning och Innovation?
- Hela världen står inför en stor klimatutmaning vilket i princip påverkar allt vi gör. Hela samhällets hållbarhetsmål och utveckling inom digitalisering kommer skapa nya affärsmöjligheter som delvis ligger utanför Peabs befintliga verksamhet. Det handlar bland annat cirkulära material, vattenhantering, nya energitjänster och mycket mer. Framtiden kommer snabbt inom dessa områden och kräver att Peab satsar långsiktigt på forskning och innovation.

Vad blir den nya funktionens huvudfokus?
- Vi kommer att ha blicken fäst på framtiden och inte låta oss begränsas till nuvarande affär och verksamhet. Huvudfokus blir att jobba mot en kund och en affär så som den kan komma att se ut om ungefär fem till tio år. Det känns väldigt spännande!

 

 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer