maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Peab står stadigt på flera ben

Peabkoncernens nettoomsättning minskade med sex procent under årets första nio månader och uppgick till 43 182 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev dock nästan den samma.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab. Foto: Peab/Pressbild

– Trenden med den tudelade marknaden håller i sig. Vi ser alltjämt en avstannad bostadsmarknad som påverkar bostadsbyggandet negativt, medan offentligt byggande uppvisar en god marknadsutveckling. Peab har en bred verksamhet och under perioden har vi en god utveckling bland annat inom Anläggning och Beläggning, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Den lägre efterfrågan på nyproduktion av bostäder har påverkat Peab lika mycket som andra byggföretag. Anläggning, Beläggning och offentligt husbyggande inom Bygg har dock haft en god utveckling men det kompenserar inte fullt ut effekten av det kraftigt minskade bostadsbyggandet. Anläggningsbyggandet går dock fortsatt bra.

Inom affärsområde Bygg var nettoomsättningen oförändrad och inom Anläggning ökade omsättningen med en procent under de första nio månaderna. Rörelsemarginalen landade på 3 procent, vilket är samma som förra året vid samma tid.

Peab kommenterar framtidsutsikterna i sin delrapport och skriver:

"Enligt externa bedömare pekar de samlade nordiska marknadsutsikterna inom bostäder nedåt för 2023, medan utvecklingen inom övrigt husbyggande och anläggning förväntas vara övervägande positiv. Det handlar framför allt om en starkare efterfrågan inom offentligt husbyggande, anläggning och investeringar kopplade till grön omställning".

Peab skriver också att bolaget ser hur sina fyra samverkande affärsområden, omfattande lokala närvaro i Norden och kompetenta medarbetare minskar Peabs sårbarhet i rådande marknadsläge. I det långa perspektivet finns goda förutsättningar för tillväxt inom de segment och marknader där Peab verkar.

Text: Micael Appelgren

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer