maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Peab tar hem större vägjobb

Peab har fått uppdraget att bygga om väg 40 mellan Nässjö och Eksjö. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 357 miljoner svenska kronor.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under 2022 och beräknas vara klart under 2025. Foto: Peab

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten kommer vägen mellan Nässjö och Eksjö att byggas om till mötesfri väg. Sträckan som idag är cirka 14 kilometer lång bedöms ha låg standard i relation till mängden trafik som trafikerar den. Mellan Vinkan och Rosan får vägen en ny sträckning på cirka två kilometer och resterande väg breddas eller byggs om längs med nuvarande sträckning. För att ytterligare höja säkerheten och öka framkomligheten så byggs ett antal planskilda korsningar.

– Det känns självklart mycket bra att få vara med och bidra även på den här sträckan till att väg 40 blir både mer trafiksäker och får bättre framkomlighet. Här bygger vi för framtiden och för vardagen där livet levs, vilket är ju vårt uppdrag som Nordens samhällsbyggare, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab.

Ombyggnationen ska också skapa förutsättningar för en väl fungerande gång- och cykelväg mellan orterna samt nya tillgänglighetsanpassade busshållplatser. Vidare byts dagens viltstängsel ut mot ett nytt längs med hela sträckan, samt skapas fem nya viltpassager som går under den nya vägen vid Lövhult, Vinkan, Rosan, Vixensjöarna och Allmänningsån.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart under 2022 och beräknas vara klart under 2025.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer