maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Peab tar jättekliv med 200 nya täkter

Om konkurrensmyndigheterna ger sitt godkännande...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Om konkurrensmyndigheterna ger sitt godkännande kommer Peab förvärva finska YITs beläggnings- och ballastverksamhet i hela Norden. I så fall får Peab en helt unik och marknadsledande position.Peab har på ett helt annat sätt än sina stora konkurrenter i Sverige satsat på bergmaterial och maskiner i en omfattning som sticker ut. Och det har varit en lyckad affärsidé. Affärsområde Industri har varit en bärande faktor bakom koncernens tillväxt och resultatgenerering genom åren. Affärsområdet levererar beläggningar, ballast, betong, transporter, uthyrning av maskiner och kranar samt byggsystem. Verksamheten har också utvecklat en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter.Nu expanderar alltså Peab verksamheten genom att förvärva YIT:s motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden. Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1700 medarbetare. Efter förvärvet får Peab en marknadsledande position i Norden inom dessa områden.Transaktionen blir en kombination av aktie- och inkråmsförvärv och går loss på närmare tre miljarder kronor.– Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga skapar stabilitet. Med denna bas fortsätter också resan med att utveckla nya produkter och metoder för att möta våra kunders behov av hållbara lösningar, säger Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer