maskinentreprenoren logo

Branschpricken

”De som ställer höga krav i upphandlingar bör också göra kontroller”

Pelle Fredriksson, Verksamhetschef, Upplandsschakt

placeholder

Lästid:  0 min

article

Klarar alla medlemmar i Upplandsschakt att följa de högt ställda miljökrav som allt fler upphandlare ställer? 

– Vi gör det, och det är våra medlemmar som vill att vi ska göra det. Vi lägger kraft på det. Men det är inte där problemen ligger i dag, tycker jag. Inte för oss i varje fall. Snarare är det så att de som ställer de här höga kraven sedan inte nödvändigtvis är ute och kontrollerar att entreprenörerna följer regelverket. 

Vilka problem uppstår i dessa fall menar du?

– Det finns risker om kontroller inte görs, för det kan handla om entreprenadföretag som räknar med att spara flera hundra tusen i ett anbud genom att sedan inte leva upp till kraven. Det kan ju upplevas riskfritt dessutom när man inte räknar med att någon ska kontrollera. Vi vet att detta förekommer och ser det regelbundet.

Så vilken lösning föreslår du, som verksamhetschef i branschen?

– Jag räknar inte med att en kommun själv ska ha kompetens och tid att göra kontroller. Men det finns specialister och konsulter som kan utföra dessa. Kommunen borde hyra in expertisen. Kostnaden för detta tänker jag betalar sig själv om man har ett system där de som bryter mot regelverket får betala böter eller liknande. Att allt fungerar bör vara intressant även för kommunerna då de får ett kvitto på att de faktiskt når sina miljömål. 

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer