maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Per Geijer-metaller aktuella tidigast 2033

Att LKAB hittat Europas största fyndighet av jordartsmetaller har väckt stor uppmärksamhet. Men det är ingen kvick fix att få upp minaralerna. Vägen dit kan bli mycket lång.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article LKAB och regeringen höll en uppmärksam presskonferens i Kiruna under EU-toppmötet 12 januari. Det avslöjades att LKAB har hittat Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Men vägen fram är nu lång. Minst tio år, gissar LKAB. Men det kan även handla om 20 år. Ingen vet just nu. Foto: LKAB

En eventuell brytning av fyndigheten Per Geijer är lång, och där första steget är en ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten. Detta för att ge LKAB rätt till fyndigheten och då kan undersöka den ytterligare på djupet och utreda förutsättningar för brytning. Vilket fortfarande är oklart. Planen är dock att kunna lämna in en ansökan om bearbetningskoncession under 2023.

LKAB har i varje falal redan börjat förbereda en flera kilometer lång ort på cirka 700 meters djup från den befintliga Kirunagruvan mot den nya fyndigheten för att komma åt att undersöka den på djupet och i detalj.

– Vi har inte sett slutet på fyndigheten. Vi investerar stort för att komma vidare och räknar med att behöva ett antal år för att undersöka fyndigheten ytterligare för att skapa förutsättningar för att lönsamt och hållbart bryta den. Vi är ödmjuka inför de utmaningar kring markanvändning och påverkan som finns för att utveckla detta till en gruva och som kommer behöva analyseras för att se hur man kan undvika, minimera och kompensera för det. Först därefter kan det bli aktuellt att gå vidare med en miljöprövningsansökan och att söka tillstånd, säger LKAB:s vd Jan Moström.

– Om vi tittar på hur det har fungerat i andra tillståndsprocesser inom vår industri, så dröjer det minst 10–15 år innan vi skulle kunna ha faktiskt brytning igång och därmed råvaror på marknaden som behövs för att ta våra samhällen bort från fossila bränslen. Och då talar vi om Kiruna, där LKAB brutit malm i mer än 130 år. Här är kommissionens fokus på frågan avgörande, att säkra tillgång till kritiska material, och den Critical Raw Materials Act som EU-kommissionen nu arbetar fram. Vi behöver förändra tillståndsprocesserna för att säkra ökad brytning av den här typen av råvaror i Europa. Tillgången är idag en avgörande riskfaktor för såväl europeisk industris konkurrenskraft som klimatomställningen, säger Jan Moström.

Förra våren redovisades mycket lovande resultat från LKAB:s pågående prospektering i Kiruna och Gällivare. Bland annat visade sig fyndigheten Per Geijer, som ligger i nära anslutning till befintlig verksamhet i Kiruna innehålla över 400 miljoner ton av mineraltillgångar med höga järnhalter. Nu har utökade studier visat att fyndigheten innehåller över 500 miljoner ton, dessutom drygt sju gånger så hög halt av fosfor som i de malmkroppar som LKAB bryter i Kiruna idag.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer