maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Skåne ska få bygga mer järnväg

Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska inleda planläggningsarbete med ett nytt dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Lund.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Hässleholmsdepån - regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska inleda planläggningsarbete med ett nytt dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Lund. Foto: Perry Nordeng/Pressbild/Region Skåne

−Nya spår Hässleholm–Lund utgör grunden för kapacitetsförstärkningar på järnvägen i södra Sverige och medger förbättrad turtäthet i regionaltrafiken samt minskade transporttider för godstrafiken, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

Även beslut om utbyggnad Malmö C och godsåtgärder med sikte på Fehmarn Bält

Utöver nytt dubbelspår Hässleholm-Lund har regeringen, i linje med Trafikverkets redovisade förslag i juni, fattat beslut om en kapacitetshöjande utbyggnad av Malmö C.

Regeringen fattade samtidigt beslut om framkomlighetsåtgärder för godstrafiken i anslutning till Fehrman Bält-förbindelsens öppnande.

En viktig utgångspunkt för genomförandet är att kostnaderna för Hässleholm-Lund och övriga beslutade åtgärder ska inrymmas i den ekonomiska ram som gällde för det tidigare objektet Hässleholm-Lund.

Andra utgångspunkter som anges i beslutet för Hässleholm-Lund är: liten påverkan på trafikstart, minimering av störningar på befintlig trafik, samt att åtgärden ska vara mer samhällsekonomisk lönsam jämfört med tidigare.

− Vi kommer nu har en fortsatt dialog med Region Skåne och närmast berörda kommuner. Nästa steg blir att aktivera delar i Trafikverkets organisation för att beskriva hur uppdraget konkret kan organiseras, finansieras och tidsättas, säger Lennart Andersson.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer