maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Mer vindkraft måste byggas enligt Energimyndigheten

Det är fortsatt högt tempo i utbyggnaden av vindkraften, visar ny statistik från Energimyndigheten. Enligt Energimyndighetens prognoser håller takten i sig åtminstone till 2025, då den sammanlagda produktionen väntas nå 50 TWh. Därefter saktar takten ner, trots att behovet av utbyggnad finns kvar.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Energimyndigheten gör klart att det måste byggas mer vindkraft om Sveirges behov av el ska täckas. Foto: Pixabay

Under 2022 producerades drygt 33 TWh vindkraft vilket motsvarar ungefär 19 procent av den totala produktionen. Fram till 2025 förväntas den siffran öka till 26 procent. Under året byggdes det också nya anläggningar som motsvarar cirka 7 TWh årsproduktion.

Energimyndigheten bedömer i sina långsiktiga scenarier att behovet av ny elproduktion ökar markant både på kort och lång sikt, oavsett takt på elektrifieringen. Vindkraften spelar en viktig roll för energiomställningen och elektrifieringen av samhället.

- Landbaserad vindkraft bedöms vara det kraftslag som på kort sikt har möjlighet att stå för det tillskott som efterfrågas. För att det ska vara möjligt behövs även fortsättningsvis en hög utbyggnadstakt, säger Martin Johansson, chef för enheten energisystem.

Utbyggnadstakten väntas minska

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas av kommuner som använder sin vetorätt, vilket gör att utbyggnadstakten väntas minska. I dagsläget har det inte heller beviljats tillräckligt med tillstånd för att kunna ha samma utbyggnadstakt efter 2025. För att möta ökande elbehov behövs lokala och regionala initiativ för utbyggnad av vindkraft. Samtidigt som etableringsinitiativ efterfrågas måste dock hänsyn tas till påverkan på omgivningen.

- Genom att tydligare integrera samhällets behov av el i den kommunala översiktsplaneringen skapas förståelse för behovet av ny vindkraft och annan elproduktion, säger Fredrik Svartengren, chef för enheten elproduktion och samhälle.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer