maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Positiv sysselsättningstrend i byggbranschen

Den svenska byggbranschen ger en...

placeholder
Micael

Lästid:  0 min

article

Den svenska byggbranschen ger en hoppfull prognos inför våren med en sysselsättningstrend på 14 procent. Även svensk arbetsmarknad som helhet har en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar Manpower Groups arbetsmarknadsbarometer.– Det är positivt att arbetsgivarna inom byggbranschen även detta kvartal rapporterar en hoppfull prognos. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group.Sysselsättningstrenden för byggbranschen ligger på 14 procent, vilket innebär att arbetsgivarna är hoppfulla om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Under första kvartalet var prognosen 16 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.Finans- och tjänstesektorn förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent. Hotell- och restaurangbranschen förväntar sig däremot en dyster vår med en prognos på -14 procent, en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året.Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.Sysselsättningstrenden för Sverige under det andra kvartalet 2021 är 8 procent. Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det andra kvartalet 2021 förväntar sig 17 procent av de svenska arbetsgivarna en ökad sysselsättning, 6 procent förväntar sig en minskad sysselsättning, 2 procent svarar vet ej och majoriteten (75 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då 11 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden 8 procent.Manpower Groups arbetsmarknadsbarometer (Manpower Group Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i 16 år och mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet. I Sverige har drygt 450 intervjuer genomförts.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer