maskinentreprenoren logo

Positiv trend: Allt färre kablar grävs av

Grävskador är ett kostsamt samhällsproblem...

placeholder
Linn Posse

Lästid:  0 min

article

Grävskador är ett kostsamt samhällsproblem som inte bara drabbar ledningsägarna. Avgrävda ledningar kan även medföra allvarliga konsekvenser för elförsörjningen och innebära livsfara för den som gräver. Efter flera negativa år ser trenden nu ut att vända.– Under 2017 utgjorde elavbrott relaterade till avgrävda kablar hela 17 procent av alla driftstörningar. Sedan dess har de minskat och hittills under 2019 ser vi ut att hamna på strax under tio procent. Vårt kortsiktiga mål är att komma ner till 2014 års nivåer då tre procent av avbrotten berodde på avgrävda kablar. På längre sikt strävar vi efter en nollvision. Det säger Fredrik Persson, chef för gruppen Nättjänster på Vattenfall Eldistribution. För att skydda sina ledningar, berättar han, är Vattenfall Eldistribution med i Ledningskollen, en kostnadsfri webbtjänst där fler än tusen ledningsägare i Sverige ställer upp med information om var de har sina ledningar.Att avgrävningarna har ökat så kraftigt under de senaste åren beror framförallt på det stora antal bygg- och fiberprojekt som har pågått i hela landet. Många av projekten har haft snäva tidplaner där man inte har haft tid att vänta på kartor och ledningsutsättning. Dessutom grävs allt fler ledningar ned för att skyddas mot väder och vind.Att utvecklingen har vänt och går åt rätt håll, fortsätter Fredrik Persson, beror på flera faktorer. Dels har medvetenheten om problemet ökat, dels är det allt fler som använder Ledningskollen.Fredrik Persson, chef för gruppen Nättjänster på Vattenfall Eldistribution.– Ledningskollen jobbar hårt för att sprida information om tjänsten och med att hela tiden förenkla den så att användarna på ett smidigt sätt ska kunna lägga in sina ärenden. Det har resulterat i fler ärenden – under årets första halvår skapades nästan 97 000 ärenden, en ökning med 4,5 procent jämfört med samma period 2018.Även branschprojektet Grävallvar, där Vattenfall Eldistribution är en av deltagarna, har bidragit till den positiva utvecklingen genom att sprida information och skapa dialog i branschen. Man har bland annat tagit fram guider för hur grävare och nätbolag kan förhålla sig till olika typer av frågor.Trots att branschen har ett bra fokus i dag, menar Fredrik Persson, finns det fortfarande behov av att både ändra attityden kring grävning nära infrastruktur och påtala skaderisken för dem som utför arbetet.– Självklart kan olyckan vara framme även när man har gjort vad man kan – de flesta entreprenörer har trots allt respekt för att det är andras anläggningstillgångar de har att göra med. Samtidigt måste alla i branschen ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för ett säkert och planerat grävningsarbete där varken människor, infrastruktur eller utrustning kommer till skada.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer