maskinentreprenoren logo
Ekonomi

Prisjusteringar pågår i byggbranschen

Den senaste tiden har priserna på råvaror, byggmaterial och energi stigit kraftigt. På vissa varor handlar det om prisökningar på 50 procent eller mer. Men entreprenadjurister i landet uppfattar att prisjusteringar pågår och allt fler kommer överens på marknaden.

Foto: Ryno Quantz

Lästid

0 min
Det pågår förhandlingar om prisjusteringar i byggbranschen, och på flera håll verkar parterna komma överens.
Det pågår förhandlingar om prisjusteringar i byggbranschen, och på flera håll verkar parterna komma överens.
Dela

Det finns en paragraf i byggbranschens standardavtal i (AB/04ABT 06) som tar upp en regel som gör det möjligt att i undantag justera priser i rådande avtal. I dessa fall ska det handla om så kallade väsentliga förändringar som påverkar kostnaderna i entreprenaden som varit utanför parternas kontroll (force majeure). Det kan då handla om myndighetsbeslut eller till exempel krig. En entreprenör som tidningen Maskinentreprenören talat med säger så här:

- Det kanske är läge att testa denna paragraf nu, hoppas att någon gör det, för nu är ju priserna påverkade både av regeringsbeslut och krig. Men det är kanske en låda som man inte vill öppna.

Men de entreprenadjurister som tidningen pratat med ger inga sådana råd, utan föreslår i stället samtal med beställarna, som också verkar fungera. Ett antal kommuner har själva tagit initiativ och det finns vittnesmål i branschen om att beställare suttit och väntat på att entreprenörer ska ta kontakt.

¬- Jag upplever härifrån med de vi har haft kontakt med att det ofta går bra att diskutera med beställaren att justera priser. Vi har haft väldigt få frågor på detta på senare tid, säger advokat Carl Johan Törnros på Terra Advokat

Men enligt uppgift i entreprenadbranschen ligger det ett eller två fall som är förberedda för domstol. Osäkert dock om det blir något domslut som kan bli vägledande. Det är vanligt att man kommer överens parterna emellan innan det hamnar under domarklubban.

Det finns inte heller klar rättspraxis som ger tydlig vägledning. Och de som finns är över 40 år gamla och anses kanske inte gälla för dagens byggbransch.

Bransch- och arbetsgivarföreningen Byggföretagen gör bedömningen att kostnadsökningar som överstigande 3 procent av kontraktssumman är ett riktmärke. Den procentsatsen är hämtad från branschens normala vinstmarginaler och Riksrevisionsverkets riktlinjer (som är från 70-talet). Föreningen Byggherrarna (beställarna) köper dock inte detta resonemang utan menar att förhandlingar och transparens bör leda fram till bättre överenskommelse.

- Att försöka komma överens med beställaren är såklart det bästa och vad jag hört har de flesta accepterat, även om alla case inte är avgjorda ännu. Det är ju inte rimligt att entreprenören ska stå för hela kostnaden, säger Claes Sahlin, på Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening och en av landets mer erfarna entreprenadjurister.

I pågående entreprenader bör entreprenören alltid skyndsamt underrätta beställaren om eventuella prisförändringar för att säkerställa att en kostnadsökning kan bli aktuell.

AB 04/ABT 06

Enligt 6 kapitlet 3 § AB 04/ABT 06 har en entreprenör rätt till ändring av det avtalade priset för vissa oförutsebara och väsentliga kostnadsökningar som drabbar dennes entreprenad till följd av ökade kostnader för material.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer