maskinentreprenoren logo

Ekonomi

Privata investerare bygger trots allt

Affärskonsulterna Navet presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för den svenska bygg- och fastighetsmarknaden. Den kommande rapporten överraskar positivt på några områden.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Affärskonsulterna Navets prognos visa en ökande inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna och en nedjustering av prognoserna för 2022 och 2023. Allt är dock inte nattsvart inom alla sektorer. Foto: Navet

Affärskonsulterna Navets prognos visa en ökande inbromsning när det gäller de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna och en nedjustering av prognoserna för 2022 och 2023. Allt är dock inte nattsvart inom alla sektorer. Sammantaget inom det privata lokalbyggandet, som innehåller kontor, handel och hotell, har de påbörjade investeringarna för de första tre kvartalen vuxit jämfört med samma period förra året.

Undantaget är emellertid projekt inom hotell och nöjeslokaler, som i stället bromsat in något. Navets analysansvariga pekar på ett par förklaringar till den positiva utvecklingen för det privata lokalbyggandet. Dels kom vi från relativt låga investeringsnivåer, sett i ett historiskt perspektiv, dels tenderar projekt inom denna sektor att bromsa något senare i en konjunkturnedgång.

Samma sak gäller faktiskt inbromsningen av husbyggnadsinvesteringarna. De sjunker brant, men från en ovanligt hög nivå. Storleken på uppg- och nedången är alltid relaterad till tidigare läge, vilket alltid måste beaktas.

Text:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer