maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Jämställda byggarbetsplatser ger bättre arbetsmiljö

Statistik från den så kallade Ramirentrapporten visar att 22 procent av de som jobbar inom byggbranschen anser att arbetet blir mer effektivt om deras arbetsplats är jämställd. 80 procent tycker att arbetsklimatet blir bättre.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Ramirentrapporten som tagits fram av Sverige Bygger visar de flesta anser att att byggarbetsplatser funkar bättre om de är jämstallda. Foto: Ramirent

I Ramirentrapporten som släpptes i höst, har maskinuthyraren Ramirent undersökt hur anställda inom byggbranschen ser på jämställdheten på sina jobb. Jämställdhet har länge varit ett viktigt ämne inom branschen och Ramirentrapporten lyfter fram flera fördelar med en inkluderande och jämställd arbetsplats. Bland annat säger 22 procent att de jobbar mer effektivt om deras arbetsplats är jämställd. Det betyder dock inte att 78 procent anser motsatsen.

– Ramirentrapporten visar på jämställdhetsarbetets tydliga fördelar och varför företag måste jobba mer med den frågan. En viktig del är förstås att kompetensbristen kan åtgärdas genom att attrahera fler personer med olika bakgrund och kön till branschen. Att 22 procent säger att de arbetar mer effektivt på en jämställd arbetsplats ger även ett kvitto på att företag tjänar på att tänka brett när de anställer, säger Anna Klebe, HR-chef på Ramirent.

Statistiken i rapporten visar även att arbetsklimatet blir bättre på en mer jämställd arbetsplats, 80 procent uppger det. 65 procent tycker att deras arbetsplats blir roligare om den är jämställd och 27 procent av de tillfrågade säger att spänningarna i gruppen blir mindre. Dessutom upplever 61 procent av de tillfrågade att inkluderande arbetsplatser leder till minskad machokultur.

– Att arbeta med jämställdhet och inkludering ger även positiva effekter på arbetsklimatet, vilket är viktigt för moderna företag. Idag väljer många arbetsplats efter vilka värderingar som styr bolaget och hur företaget väljer att satsa på sina medarbetare. Inom byggbranschen måste vi vara extra uppmärksamma på vilken jargong som används på våra företag, inte minst för att locka fler kvinnor till yrket säger Anna Klebe.

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger, som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen. 200 personer har deltagit.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer