maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Dubbelsmockan som riskerar knocka branschens tillväxt

Allt fler företag ser hinder för tillväxt i Sverige. Kompetensförsörjning och bristande infrastruktur är ett av flera hinder. Maskinentreprenörer både påverkar och påverkas.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Johan Karlsson, analytiker på Svenskt Näringsliv har tagit fram siffor för det svenska näringslivet som visar att maskinentreprenörer i landet ser fler hinder för tillväxt i sin bransch än de flesta andra företagare i Sverige.

Räntan är sänkt och konjunkturen ser ut att kunna stärkas – 2025 tror bedömare att det har vänt. Men, det är inte säkert att det släpper. 78 procent av alla företag i Sverige anser att det finns hinder att växa. Men ännu värre är det för maskinentreprenörer. 92 procent av företagen i branschen anser att det finns tillväxthinder i ekonomin. Det visar en ny rapport som Svenskt Näringsliv nyligen publicerat. Johan Karlsson, kvantitativ analytiker på Svenskt Näringsliv har varit projektledare.

– Det är olyckligt, för den gröna omställningen och behoven att beta av underhållsskulden gör att Sverige är väldigt beroende av maskinentreprenörer, och den här branschen sticker ut på fler sätt. Maskinentreprenörer är bland de som har svårast att rekrytera också, och har svårare än genomsnittet i undersökningen att få tillgång till krediter, säger Johan Karlsson och tittar ner på statistiken i datorn framför sig.

I rapporten Företagens Regionala Utveckling, som Svenskt Näringsliv genomför för andra gången, uppger företagen i högre grad nu än tidigare att det finns betydande tillväxthinder som förhindrar expansion. 56 procent av alla företag i undersökningen uppger att de har svårt att rekrytera. Men för maskinentreprenörer är det avsevärt högre – 70 procent.

– Och detta i en lågkonjunktur. Det är faktiskt uppseendeväckande, konstaterar Johan Karlsson och ser riktigt bekymrad ut. För samtidigt anser företagen att ett av de stora tillväxthindren är brister i infrastrukturen. Det vill säga det som i det stora hela ligger på maskinentreprenörer och byggentreprenörer att åtgärda.

Maskinentreprenörer anger också i undersökningen andra tillväxthinder, och det är möjligheten att hitta rätt kreditgivare som förstår branschens behov. 16 procent av företag i allmänhet anser att bristen på krediter är ett tillväxthinder, men hela 25 procent av maskinentreprenörerna tar upp detta som ett problem.

– Man har alltså både svårt att få personal och krediter till investeringar, säger Johan Karlsson för att understryka att maskinentreprenörer upplever sig ha lite större tillväxthinder än genomsnittet.

Andra tillväxthinder som företagen tar upp i undersökningen är högre sjuklönekostnader som kommer som ett brev på posten första juli. Detta förväntas bli ytterligare ett hinder för små och medelstora företag att våga rekrytera. 

Problematiken runt rekrytering visar att det finns stora systematiska brister i utbildningssystemet och det finns även en stor matchningsproblematik på arbetsmarknaden, enligt Johan Karlsson. Det kommer ta tid att vända.

– Bilden av yrkesutbildning har blivit skev. Det man önskar är ju att ungdomar ser att det fortfarande går att studera på högskola senare om man vill, och att det är klart fördelaktigt ekonomiskt att börja tjäna pengar tidigare, och kanske slippa flytta från hemorten, med mera, säger Johan Karlsson.

Lite mer än vart tredje företag uppger att höga arbetsgivaravgifter är ett tillväxthinder. Samtidigt har politiken gjort det dyrare att anställa genom att ta bort sänkningarna av den allmänna löneavgiften för unga. 

Trots att det var tänkt som en tillfällig åtgärd så fortsätter skatteanstånden oroa. Det var under pandemin som det blev möjligt för företagen att skjuta fram sina skatteinbetalningar. Johan Karlsson uppger att det här finns stora risker att företag tvingas till konkurs. I mars i år handlade det om totalt 39 miljarder kronor som företagen ska betala tillbaka till Skatteverket. 

Enligt beräkningar uppgår underhållsskulden till 127 miljarder kronor (Trafikverkets beräkningar).

– I dag har vi en fördelaktig ekonomisk situation i Sverige då vi har en väldigt låg statsskuld. I det här läget borde regeringen satsa på att beta av underhållsskulden, säger Johan Karlsson.

Men vem som ska göra jobbet om maskinentreprenörer lider av allvarliga tillväxthinder, är inte lätt att se.

Trots dessa dystra siffror finns det framtidstro. Fler än fyra av fem svenska företag vill öka antalet anställda under den kommande femårsperioden, enligt rapporten. Nästan hälften, 47 procent av företagen, uppger att de siktar mot en fördubbling av antalet anställda och 13 procent uppger att de siktar mot en ännu högre tillväxt. Men samtidigt som åtta av tio företag vill växa så visar data att nio av tio har negativ tillväxt eller utebliven tillväxt i antal anställda.

Text: Micael Appelgren

Företagens Regionala Utveckling

Förra året publicerade vi på Svenskt Näringsliv för första gången rapporten Företagens Regionala Utveckling (förkortat FRU). Målet med rapporten var att synliggöra hur företagen har utvecklats i Sveriges regioner, samt vilka utmaningar som finns för att säkerställa bättre villkor för investeringar och entreprenörskap. En nyhet i år är enkätundersökning om företagens tillväxtambitioner. 

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer