maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Rapport: Hälften av alla schaktmassor kan återvinnas

Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst 10 miljoner ton naturresurser. Det fastslås i en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Årligen utvinns 101 miljoner ton jungfruliga material i Sverige. Upp till hälften av denna mängd skulle kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor, visar rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: ME

- Rapporten visar på stor potential med återvinning av schaktmassor. Om vi minskar nuvarande deponering av schaktmassor med cirka hälften och i stället omhändertar dem cirkulärt skulle vi kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp varje år. Dessutom innebär cirkulär hantering av schaktmassor enorma resursbesparingar, säger Ellen Einebrant, vd Återvinningsindustrierna.

- Rapporten visar tydligt på fördelarna med att öka återvinningen av schaktmassor. Minskad deponering och minskad jungfrulig produktion kan ge stor miljönytta, och bidra till ett minskat tryck på miljön genom att reducera landskapsskador och minska riskerna för grundvattentillgångar, säger Jurate Miliute-Plepiene, avfallsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet

Rapporten visar bland annat på detta:

Kan svensk byggindustri undvika deponering av åtminstone hälften av de 4 miljoner ton schaktmassor som deponeras varje år så skulle man kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp.

Ökad återvinning av schaktmassor skulle kunna bidra med minst 10 miljoner ton i besparade resurser.

Årligen utvinns 101 miljoner ton jungfruliga material i Sverige. Upp till hälften av denna mängd skulle kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer