maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Redan konflikt om nya LAS i byggbranschen

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. Tvisten gäller implementeringen i kollektivavtalet av i nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Micael Appelgren
Foto: Byggföretagen

Lästid

0 min
- Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i LAS och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.
- Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i LAS och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.
Dela

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, Byggföretagen:

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen stämmer sin fackliga motpart Byggnads i Arbetsdomstolen. Tvisten gäller implementeringen i kollektivavtalet av i nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Arbetsgivare med högst tio anställda har vid uppsägning tidigare kunnat undanta två anställda som bedöms ha särskild betydelse. Med de nya reglerna i LAS har arbetsgivaren rätt undanta upp till tre anställda - oavsett antalet anställda.

- Tyvärr fortsätter Byggnads att obstruera mot de nya reglerna i LAS och stor oenighet råder om turordningen. Tvisten är förstås extra besvärande med tanke på konjunkturläget och kommande avtalsrörelse, säger Mats Åkerlind.

Nya LAS började tillämpas den 1 oktober. Huvudavtalet är undertecknat av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Fortsätt läsa

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer