maskinentreprenoren logo
Branschnytt

Regeringen går till botten med fördyrade infrastrukturprojekt

Det har skett en kraftig...

Text: Ann-Louise Larsson

2020-11-03

Lästid

0 min
Dela

Det har skett en kraftig kostnadsutveckling för byggandet av infrastrukturprojekt. Regeringen har därför gett Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingar vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.– Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast i mars nästa år. I myndighetens uppdrag ingår bland annat att se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt samt att ta reda på vad avvikelser i slutkostnader beror på.Konkreta frågor som ska besvaras är hur stora skillnaderna i anbudssummor är i lämnade anbud mellan anbudsgivarna i olika typer av entreprenader och projekt, hur stora är avvikelserna i lämnade anbud i förhållande till Trafikverkets bedömda entreprenadkostnader i olika typer av entreprenader och projekt samt hur olika former av upphandlingsförfarande, utvärderingskriterier och affärsformer påverkar utfallet av slutkostnader.

Genom att använda vår hemsida godkänner du vår cookie policy