maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen ger stöd för inköp av elgrävare

Regeringen föreslår omfattande satsningar i budgetpropositionen för år 2024 för att minska utsläppen. Bland annat förstärks Klimatklivet för att kunna stödja företag och andra verksamheter i hela landet som vill ställa om och minska sina utsläpp.

writer image
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article Romina Pourmokhtari, Klimat- och miljöminister. Foto: Kristian pohl/Regeringskansliet

Klimatklivet är regeringens bredaste investeringsstöd för att minska koldioxidutsläpp, som kan användas till marknadsintroduktionen av ny klimatsmart teknik. Det kan exempelvis handla om produktionen av elektrobränslen, bättre avfallshantering och produktionen av biogas på gårdar. Klimatklivet är också ett av regeringens viktigaste stöd för att påskynda utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige som bidrar till en snabbare elektrifiering i hela landet.

– Sverige ska ha en ambitiös och effektiv klimat- och miljöpolitik. Vi ska fortsätta ligga i framkant och hålla en hög fart i vår klimatomställning. Det paket av åtgärder och satsningar som regeringen nu går fram med gör att Sverige kan arbeta långsiktigt och målmedvetet med klimatomställningen och minska utsläppen, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Hela Klimatklivet får ett höjt anslag på 800 miljoner kronor 2024, 2 miljarder kronor 2025 och 2,5 miljarder kronor 2026. Samtidigt förlängs Klimatklivet till år 2028.

Resurser tillförs också till att tunga eldrivna och andra miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner ska kunna introduceras på marknaden; 992 miljoner kronor för år 2024, 1493 miljoner kronor för år 2025.

Regeringen genomför också en ambitiös satsning på att återväta våtmarker, med 155 miljoner kronor år 2024, 235 miljoner kronor år 2025 och 375 miljoner kronor under perioden 2026–2030. Satsningen på våtmarker ska bidra till minskade utsläpp, förbättrad vattenkvalitet, förstärka den biologiska mångfalden, minska risken för översvämningar och stärka landskapens skydd mot torka och brand. Detta är jobb för maskinentreprenörer.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Text: Micael Appelgren

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer