maskinentreprenoren logo

Branschnytt

Regeringen vill att byggbranschen blir cirkulär

Regeringen har beslutat om att ge Boverket i uppdrag att kartlägga och analysera hur återanvändning och återvinning av byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt föreslå åtgärder för hur cirkulärt byggande kan främjas.

placeholder
Micael Appelgren

Lästid:  0 min

article
article – I dag finns många intressanta initiativ i byggsektorn för att hushålla med byggmaterial och arbeta mer cirkulärt. Därför är det viktigt att sektorn ges rätt stöd och förutsättningar för att fortsätta detta arbete mot en cirkulär ekonomi, säger bostadsminister Johan Danielsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Målsättningen för arbetet mot en cirkulär ekonomi är att bygg- och fastighetssektorn ska bidra till att nå Sveriges miljö- och klimatmål.

Byggsektorn står för över en tredjedel av EU:s sammanlagda avfallsgenerering och för 20 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Bättre hushållning med material vid byggande kan därför leda till en markant minskning av avfall och utsläpp från byggsektorn.

– I dag finns många intressanta initiativ i byggsektorn för att hushålla med byggmaterial och arbeta mer cirkulärt. Därför är det viktigt att sektorn ges rätt stöd och förutsättningar för att fortsätta detta arbete mot en cirkulär ekonomi, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Uppdraget löper under tre år och Boverket har fått tio miljoner kronor per år 2022–2024 för arbetet med detta uppdrag. Under arbetet ska Boverket även ha en dialog med andra berörda myndigheter och med bygg- och fastighetssektorn.

Detta blir Boverkets uppgift:

1. Kartlägga och analysera hur återanvändning, återvinning samt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av befintligt byggmaterial, byggnadsdelar och byggnadsverk fungerar idag.

2. Kartlägga och analysera vad som kan främja att byggnadsverk, byggnadsdelar och byggmaterial redan från början utformas och designas för att vara hållbara samt enkla att reparera, uppgradera, nedmontera och återanvända. I detta ingår att analysera hur rivning av befintliga byggnadsverk kan undvikas och hur de kan återbrukas i sin helhet samt att analysera vad detta innebär för valet av olika byggmaterial, exempelvis plast.

3. Föreslå åtgärder för att främja cirkulärt byggande och cirkulär förvaltning, vilket innefattar giftfria materialkretslopp, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

4. Kartlägga och analysera tillgången till och efterfrågan på de byggmaterial som bedöms vara kritiska för materialförsörjningen i byggsektorn.

5. Undersöka hur digitaliseringen kan underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn och lämna förslag på åtgärder som bidrar till utvecklingen på området.

6. Ta fram indikatorer för att följa utvecklingen av en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

7. Sprida information samt vägleda myndigheter och berörda aktörer om omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn.

Text:

Andra läser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad om det senaste inom...

Tillgång till unika erbjudanden

Tillgång till exklusivt innehåll

Påminnelser om viktig information

Maskinentreprenoren logo
me logga

Maskinentreprenören utkommer med 10 nummer per år och utges av bransch- och arbetsgivarorganisationen för Maskinentreprenörerna.

INNEHÅLL
TIDNINGEN
FAKTURA

Hemsidan använder cookies. Läs mer